Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Hur påverkas mitt jobb som förare av automatiseringen?

| 4 minuters läsning | 4 minuters läsning
När vi pratar om automatisering tänker många på självkörande fordon. Inte så konstigt att en lastbilsförares första reaktion ofta är oro för att bli av med jobbet. Men, automatisering innebär så mycket mer än bara självkörande bilar. I verkligheten påverkar automatisering redan ditt jobb – till det bättre.
Autonoma fordon

Om du tittar på en lastbil eller personbil som byggs idag har de redan en mängd automatiska funktioner. Som adaptiv farthållare, automatisk bromsning och körfältsassistans, för att bara nämna några. Dessa är utformade för att stödja föraren och göra ditt jobb enklare. Framöver kommer fler och fler funktioner att automatiseras.

Vi har långt kvar tills fullständigt autonoma lastbilar blir en vanlig syn på våra allmänna vägar. Situationerna där vi troligen kommer att se självkörande lastbilar först är där man har repetitiva flöden mellan två punkter – där lastbilen kör samma rutt, om och om igen. Om vi ​​får autonoma lastbilar att ta över applikationer som dessa, körningar i t.ex. gruvor, hamnar eller mellan olika logistikcentra, då frigörs skickliga förare att arbeta i andra mer stimulerande områden där deras kunskaper utnyttjas bättre. Till exempel jobb som innebär mycket interaktion med annan trafik, eller mer komplicerade transportuppdrag.

Om du fortfarande är skeptisk, fundera på detta; alla trender tyder på att vårt behov av transport kommer att öka. International Transport Forum tror att efterfrågan på global frakt kommer att tredubblas mellan 2015 och 2050. Växande befolkningar, e-handel och större förväntningar på leveranser samma dag – allt detta innebära att fler och fler varor kommer att transporteras, och majoriteten av varorna kommer att behöva transporteras via lastbil delar av sträckan.

Den växande efterfrågan på transport kommer också att sätta press på tillgången av kvalificerade förare. I USA till exempel, där förarbristen redan nått kritiska nivåer, förväntas problemet fördubblas under de närmsta tio åren. I Europa är för närvarande cirka 20 procent av förarjobben vakanta och inte heller här syns någon ljusning. Bara i Sverige behöver vi 7000 nya förare de närmsta 12 månaderna och prognosen visar att den trenden kommer att hålla i sig över tid. Det betyder att det saknas 50 000 förare under kommande 10 år. Automation kan hjälpa till att hantera denna kroniska förarbrist genom att minska antalet förare som behövs för att utföra monotona och repetitiva uppgifter.

Sammantaget kommer den tillväxt och välstånd som automatisering kan generera att skapa fler jobb än det kommer att kräva. Det kommer inte bara att öka efterfrågan på skickliga förare, utan kommer att omvandla logistikkedjan och skapa nya affärsmodeller – som i sin tur kommer att skapa en mängd nya jobb inom helt nya områden.