Volvo Lastvagnar

Sverige

×

”Våra mest bränslesnåla lastbilar någonsin”

| 2 minuters läsning | 2 minuters läsning
Med bränsleeffektiva drivlinor och chassikonfigurationer kan Volvos Lastvagnars nya sortiment göra betydande besparingar när det gäller bränsle‑ och koldioxid. De nya lastbilarna ingår också i en långsiktig vision om nollutsläpp.
Tomas Thuresson, kommersiellt ansvarig för nytt utbud på Volvo Lastvagnar, står framför den nya Volvo FH med I-Save
Tomas Thuresson, kommersiellt ansvarig för nytt utbud på Volvo Lastvagnar

Vad kan kunderna förvänta sig av dessa nya lastbilar när det gäller bränsleeffektivitet?
— De kan förvänta sig våra mest bränsleeffektiva lastbilar hittills. Eftersom bränsle utgör ungefär en tredjedel av åkarnas kostnader fortsätter vi att göra allt vi kan för att hitta nya sätt att minska bränsleförbrukningen i våra lastbilar. Som ett resultat har både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för en typisk Volvolastbil för fjärrtransport minskat med mer än 20 procent sedan 1990-talet. De senaste Euro 6 step D-motorerna i det nya sortimentet har flera effektivitetsförbättringar, däribland en VDS-5 lågviskös oljetyp och nya oljeskrapringar som minskar bränsleförbrukningen. Detta medan ny teknik, inklusive kartbaserad I-See och frihjulsfunktionen I-Roll, använder lastbilens dragkraft för att minska bränsleförbrukningen ytterligare.

Hur kan dessa lastbilar specificeras för att vara extra bränsleeffektiva?
— De nya Volvo FH‑FH16‑FM‑ och FMX‑lastbilarna kan skräddarsys för att passa ett brett spektrum av användningsområden för att möjliggöra stora extra besparingar av såväl bränsle som koldioxidutsläpp. För fjärrtransporter kombinerar den nya Volvo FH med I-Save D13TC-motorn med ett paket med funktioner som ger bränslebesparingar (diesel och AdBlue) på upp till sju procent*. Dessutom finns både Volvo FH och FM i LNG-versioner. Dessa sänker bränslekostnaderna och koldioxidutsläppen med upp till 20 procent. Med bio‑LNG sänks dessa utsläpp till praktiskt taget noll.

Med tanke på alla framsteg inom alternativa bränslen, varför lanserar Volvo Lastvagnar ett dieselprogram?
– Varje typ av bränsle, från el och LNG till biogas och diesel, har sina specifika fördelar såväl som svaga punkter och passar olika typer av transportuppdrag. Därför tror jag att vi kommer att se olika energikällor och drivlinor sida vid sida under många år framöver. Samtidigt som vi utvecklar alternativ fortsätter Volvo Lastvagnar att förnya sig för att göra våra dieselbilar så effektiva som möjligt. Ett exempel är den senaste Volvo FH med I-Save, som använder en unik typ av Turbo Compound‑teknik. Det är ett definitivt bevis på hur långt vi kan fortsätta att tänja gränserna för bränsleeffektivitet.

Hur bidrar det till Volvos långsiktiga vision om nollutsläpp?
— Vi befinner oss i en övergångsperiod där vi går från årtionden av oljeberoende till mer resurseffektiva och förnybara alternativ. Ansträngningen att öka energieffektiviteten och utvecklingen av alternativa bränslen är viktiga delar på vägen mot nollutsläpp.

FAKTA
Volvo FH med I-Save
Kombinerar den nya D13TC-motorn med ett paket med funktioner som ger bränslebesparingar på upp till sju procent.*

Gasdriven LNG-motor
Den gasdrivna Volvo FH LNG och Volvo FM LNG körs på antingen flytande naturgas (LNG) som minskar koldioxidutsläppen med upp till 20 procent jämfört med diesel eller BioLNG, vilket minskar koldioxiden med upp till 100 procent. Statistiken syftar på utsläppen från fordonet under användning, alltså från tank till hjul.

Flytande naturgas (LNG)
LNG tillverkas av naturgas, ett fossilt bränsle. Gasen görs flytande för transport eller lagring genom att kylas ner till låga temperaturer.

BioLNG
Bio–LNG, även kallad flygande naturgas (LBG), är ett biobränsle som framställs genom bearbetning av organiska avfallsflöden. Biogas utvecklas när biologiskt material bryts ned. Gasen kyls sedan till låga temperaturer.

*Skillnaden i bränsleförbrukning beräknas genom att jämföra kostnaderna för diesel och AdBlue för D13TC Euro 6 step D med Bränslepaket fjärrtransport (I-Save) med D13 eSCR Euro 6 step D utan Bränslepaket fjärrtransport. Den faktiska bränsleekonomin varierar beroende på många faktorer, till exempel förarens erfarenhet, användningen av konstantfarthållare, fordonets specifikation, fordonets last, verklig topografi och aktuella väderförhållanden.

Relaterade nyheter