Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Flyttlass: Kiruna

| 5 minuters läsning | 5 minuters läsning
När tjänstemän i Kiruna insåg att gruvarbetet hotade deras boendemiljö fattade de ett drastiskt beslut. De skulle flytta hela staden. Specialtransportör Mikael Wallner och hans Volvo FH blev en del av det enorma projektet.
En Volvo FH-lastbil transporterar en byggnad i Kiruna omgiven av dimma

Genom höstdimman skymtar en mycket ovanlig last på släpvagnen. En del av en 120 år gammal byggnad transporteras fem kilometer till en ny plats i det snabbt växande ”nya” Kiruna. 

– Det är inte varje dag vi kör så här dyrbara saker, ropar Mikael Wallner samtidigt som han kör sin Volvo FH-lastbil så långsamt som möjligt. 

Omkring 20 000 människor bor i denna majestätiska miljö i djupaste norra Lappland, där världens största underjordsgruva för järnmalmsbrytning grundades 1900. I över ett sekel har gruvarbetarna borrat sig så djupt att de nu bokstavligen har underminerat staden. Detta har orsakat sättningar, även kallat deformering, som har försvagat byggnaders konstruktioner och gjort att det bildats stora sprickor i marken. För varje år växer sig sprickorna bredare och närmar sig staden med flera meter.

Om en flytt inte genomfördes nu, befarade man att Kiruna skulle rasa ner i jorden under nästa århundrade.

Dessa farhågor ledde till att Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB), det svenska statligt ägda bolaget som driver gruvan, fattade det avgörande beslutet att flytta de berörda delarna av staden – med hus och allt – fyra kilometer österut.

De flesta byggnader har rivits och byggts upp på nytt på den nya platsen. Men många historiska och kulturellt viktiga byggnader har man varit tvungen att flytta med hjälp av lastbilar, släpvagnar och stora traktorer samt utrustning för precisionslyft och placering. Det är en operation som kräver extrem försiktighet.

Det viktiga föremål som i dag transporteras säkert till sin nya plats är Hjalmar Lundbohmsgården, en minnesmärkt byggnad som nu fungerar som lokalt museum. Hjalmar Lundbohm var LKAB:s första chef i Kiruna och hade stor inverkan på stadens utformning.

Vi flyttar Hjalmar Lundbohmsgården i tre omgångar, eftersom hela huset är för stort för att flyttas samtidigt.

– Vi kommer att flytta åtta till tio hus totalt. Vissa, som det här, måste flyttas i delar. Vi flyttar Hjalmar Lundbohmsgården i tre omgångar, eftersom hela byggnaden är för stor för att flyttas samtidigt. Vi kommer att transportera den cirka fyra kilometer, en rutt som tar oss ungefär en halv dag, säger Mikael Wallner.

Eftersom de historiska byggnaderna alla väger mellan 120 och 330 ton, måste alla vikter på lastbilarna beräknas exakt för att balansen ska bli rätt. Bortsett från de fysiska utmaningarna är den största logistiska svårigheten vid flytt av byggnader att hålla sig till tidsschemat så att trafiken på allmänna vägar inte försenas. Vägarna som byggnaderna transporteras på måste stängas av och kontrolleras noga. 

 

Tvärsnittsillustration av gruvan som visar hur den undergräver staden Kiruna

Mikael Wallner förklarar att vägarna har förberetts väl för den stora flytten. Byggföretaget PEAB, som har det övergripande ansvaret för just detta projekt, konstruerade specialvägar till och från byggnaderna eftersom många låg avsides och saknade vägar som gick ända fram.

– De var tvungna att flytta stolpar, busshållplatser och andra hinder för att ta sig fram på rutten. Det krävdes även tillstånd från Kiruna kommun för att säkerställa att broar och akvedukter klarade tyngden, säger Mikael Wallner.

Ett tungviktsprojekt som detta är förstås beroende av ett nära samarbete mellan flera aktörer. Först blottlägger Peab grunden, sedan lyfter underleverantören Veolia upp byggnaderna på balkar med hjälp av hydrauliska domkrafter. Den svåraste delen är enligt Mikael Wallner att lyfta byggnaderna.

– Veolia lyfter byggnaderna från marken och använder hjullastare och grävmaskiner från Volvo för att lasta dem på pallar. Min kollega Lars Alm och jag lastar sedan av husen från balkarna. Förberedelserna är helt avgörande, säger Mikael Wallner. 

 

Vy framifrån av Volvo FH som transporterar Kiruna-museet omgiven av dimma

Efter att ha tillbringat 40 av sina 60 år på vägen är det ingen underdrift att påstå att Mikael Wallner är en mycket erfaren förare. Han kommer från en lantbrukarfamilj och både hans pappa och farfar har ägt åkerier. När han inledde sin bana valde Mikael en annan sektor än sin far och farfar och bestämde sig för att fokusera på specialtransporter. Och därav Kirunauppdraget. – Ingen dag är den andra lik på det här jobbet. Jag gillar utmaningar. Det är då det blir intressant!

När Mikael är ute hos kunden arbetar han oftast tillsammans med sin kollega Jan. Duon har ingått i samma team i cirka 30 år och litar helt på varandra när det gäller all logistik. 

– Det känns tryggt att jobba med Jan. Det är viktigt att hålla sig lugn och samlad. Det svåraste jobbet utförs av personen som går bredvid och håller koll på släpvagnen när det gäller lutning, styrning och jämvikt. Den som håller koll på släpvagnen har större ansvar än föraren.

Hjalmar Lundbohmsgården på väg. Hjalmar Lundbohmsgården har börjat röra på sig. Mikael kryper fram så långsamt det går medan den 30 meter långa byggnaden står säkert på släpvagnen till hans Volvo FH. Jan Alm står vid sidan av lastbilen och guidar och håller koll på balansen på lasten. Längre fram i dimman står medarbetare från Peab och Veolia som hedersvakter för att hålla vägen fri för byggnaden.

Den fem kilometer långa flytten närmar sig sitt slut och ekipaget tar av vid avfarten Bromsgatan innan lastbilen börjar avverka en långsam etapp längs en avstängd huvudväg, E10:an. Slutdestinationen nås via en smal enfilig väg vid Luossavaara. Intresserade åskådare har kommit för att se det lokala museet tryggt och säkert sänkas ned på platsen där det snart ska öppnas igen.  

Mikael Wallner blickar tillbaka och minns alla de gånger han flyttat stora föremål som varit svåra att transportera, däribland flygplan och båtar. Det enda som är kvar på hans och Jans ”bucketlist” är ubåtar och helikoptrar.

– Men nu har vi i alla fall varit med och flyttat en stad, säger han.

Sidovy av Kiruna-museet som transporteras med väderkvarnar i bakgrunden


Gruvan och flyttprojektet
Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) producerar cirka 80 procent av EU:s järnmalm. Företaget har omkring 4 000 anställda och ägs till 100 procent av den svenska staten. LKAB har åtagit sig att skapa en ”miljözon” mellan gruvan och den kvarvarande bebyggelsen på det ursprungliga gruvområdet i Kiruna. De har planerat för en smidig övergång, med en öppen och fortgående dialog med kommunen och ekonomisk kompensation för dem som påverkas. Hittills har cirka 650 miljoner euro betalats ut till kommunen och fastighetsägare. Ytterligare en miljard euro har reserverats för det pågående projektet.

M Wallners specialtransporter AB
Grundades: 2001.
Ägare: Mikael Wallner
Antal anställda: Tio, av vilka tre är utbildade vägtransportledare.
Antal lastbilar: Åtta, av vilka fyra är Volvolastbilar.
Lastbilsmodeller från Volvo: Tre Volvo FH16, en Volvo FH12.
Stora kunder: Nordschakt, NCC och Skanska.
Last: Alla typer av specialtransporter.