D12-motorn – ett paradigmskifte

När D12-motorn lanserades 1993 var den en verklig revolution. Vissa sa att Volvo var tio år före sin tid. Göran Nyholm, pensionerad före detta Volvoingenjör, berättar historien från början.
Göran Nyblom framför D12-motorn

Göran Nyholm deltog i utvecklingen av D12-motorn.

Han minns lanseringen av FH-lastbilen mycket väl. Det var september 1993 och motorjournalister från hela världen hade samlats för att närvara vid presentationen av nästa generations lastbilar. Det var en sak som stod ut mer än något annat för journalisterna, säger Göran Nyholm, som hade en viktig roll i utvecklingen av motorn, tillsammans med FoU-avdelningen i Göteborg och produktionsanläggningen i Skövde.

– Journalisterna förundrade sig över D12-motorn. Vissa av dem sade till mig att vi låg tio år före alla andra tillverkare i Europa. Till att börja med hade vi lyckats föregripa utsläppsnormer som inte ens var påtänkta vid den här tiden. Vi hade även lyckats förbättra kvaliteten på cylinderhuvudet avsevärt och lagt till elektronisk styrning och vår egen Volvo Engine Brake, säger han.

De här sakerna hade aldrig tidigare skådats i Europa, men i USA hade man lite erfarenhet av dem. I början av D12-projektet, när de nya funktionerna planerades i slutet av 80-talet, resulterade bristen på europeisk erfarenhet i vissa utmaningar, avslöjar Göran Nyholm.

– Särskilt cylinderhuvudet, som nu skulle förlängas, var svårt att forma på rätt sätt. Tänk dig alla trånga skrymslen och vrår i själva cylindern. Vi försökte och försökte men kunde inte få till det.

Men att ge upp var inget alternativ. I stället packade teamet sina väskor och reste till Cummins, en Volvopartner i USA. Här tillverkade man både system för elektronisk styrning och den nya typen av cylinderhuvud.

– Till slut lyckades vi få till det, och samarbetet med amerikanerna på Cummins var avgörande i den här processen, säger Göran.

Det nya, längre cylinderhuvudet gav högre kvalitet i form av optimerad gasväxling och förbränning. I kombination med den elektroniska styrningen bidrog de här funktionerna till FH-lastbilens omedelbara framgångar.

– Vi anställde en massa nytt folk på anläggningen, och eftersom vi hade nya, mer komplicerade funktioner rekryterade vi fler personer med IT-kunskap. 

Det var min – och vår – lilla baby. Jag är mycket stolt och glad över att lastbilen och motorn blev en sådan succé. Det var ett paradigmskifte i motorindustrin.

Göran Nyholm

Från början utvecklades D12 speciellt för FH-lastbilar. I slutet av 90-talet
lanserades motorn för andra produktområden inom Volvo, till exempel Volvo Penta. D12-motorn har under årens lopp genomgått förändringar, ofta i samband med att nya utsläppsregler trätt i kraft. 

– Och ja, motorn har fått många fler funktioner för att uppfylla normerna. Man bör också komma ihåg att det finns olika standarder i olika länder. Och det måste man anpassa sig efter.

Göran Nyholm gick i pension från sin jobb som Volvoingenjör för nio år sedan. Att träffa honom och prata om åren då hela FH-projektet startade är som att öppna locket till en skattkista. 

– Det var min – och vår – lilla baby. Jag är mycket stolt och glad över att lastbilen och motorn blev en sådan succé. Det var ett paradigmskifte i motorindustrin, avslutar han. 

Nu fortsätter resan utan Göran. I dag producerar Skövdefabriken 100 000 motorer per år, varav ungefär 90 procent är D13-motorer. Det som inleddes i början av 90-talet kommer att fortgå i flera årtionden framöver.

Tidslinje med höjdpunkterna i utvecklingen av D12-motorn

Relaterade nyheter

Säkerhet som sparar pengar

Volvo FH, en av världens säkraste lastbilar, är innovationsledare när det gäller säkerhetsfunktioner av hög kvalitet. I kombination med ett säkerhetstänk från förarens sida kan investeringar i säkerhetsfunktioner bidra till kostnadsbesparingar för ...

Möte mellan generationer vid Volvos motorfabrik i Skövde

När den första Volvo FH-lastbilen lanserades 1993 var hon inte ens född.
Vid samma tidpunkt hade han arbetat vid monteringsbandet i flera år.
Möt Nesma och Daniel, nu kolleger vid Volvos motorfabrik i Skövde, där de viktiga FH-motorerna ...