Säkerhet som sparar pengar

Volvo FH, en av världens säkraste lastbilar, är innovationsledare när det gäller säkerhetsfunktioner av hög kvalitet. I kombination med ett säkerhetstänk från förarens sida kan investeringar i säkerhetsfunktioner bidra till kostnadsbesparingar för transportföretag. Vi har bett Carl Johan Almqvist, Traffic & Product Safety Director på Volvo Lastvagnar, förklara hur det hänger ihop.
Carl Johan Almqvist och en Volvo FH

Carl Johan Almqvist, Traffic and Product Safety Director på Volvo Lastvagnar

Säkerhet har i alla tider varit Volvo Lastvagnars signum. Från trepunktsbältet till dagens avancerade säkerhetsteknik, som funktionerna i Volvo Dynamic Steering – säkerheten har alltid varit ett av företagets kärnvärden. En annan komponent som i högsta grad bidragit till den höga säkerheten är bromssystemet, med skivbromsar som ger betydligt kortare bromssträcka. Dessutom finns det också ett elektroniskt stabiliseringsprogram som minskar risken för avkörningar och vältolyckor i skarpa kurvor. Tack vare rigorösa tester och konstant utveckling har Volvos lastbilar fortsatt vara bland de säkraste lastbilarna i världen. Volvo FH är inget undantag.

– De säkerhetsfunktioner vi erbjuder har en mycket viktig roll i att säkerställa bättre och säkrare drift för kunderna och förarna. Men man måste komma ihåg att den perfekta matchningen uppnås först när man kombinerar de senaste säkerhetsinnovationerna med ett säkert körbeteende, säger Carl Johan Almqvist.

Enligt Volvo Lastvagnars säkerhetsrapport 2017 finns det bara en enda siffra som är acceptabel när det gäller antal trafikolyckor. Noll. Att minska risken för trafikrelaterade olyckor innebär att sätta säkerheten främst i den dagliga lastbilsverksamheten och förstå kopplingarna till alla involverade personer samt till transportföretag och samhället i stort. En säker lastbil och en säker förare är de viktigaste förutsättningarna för att kunna minska antalet olyckor ytterligare och är ett incitament i sig till att investera i en Volvo FH, lastbilen som förkroppsligar säkerheten och hjälper till att rädda liv. Men inte bara det. Även mindre olyckor får konsekvenser – först och främst för de inblandade i själva olyckan men också för transportföretagen och samhället.

– Sanningen är att säkerhetsinvesteringar kan minska både kostnader och stilleståndstid. Nedanstående figur* visar att de direkta kostnaderna – förarhälsa, fordonsreparationer och stilleståndstid vid reparation – är enkla att mäta. Men de utgör endast en liten del av de totala olycksrelaterade kostnaderna. De indirekta kostnaderna är ofta betydligt högre. Skadad last, skadade förare och fordon, dödsolyckor och störningar i den dagliga verksamheten leder exempelvis till försenade leveranser och sådana saker är dolda kostnader som kunde ha undvikits om incidenterna över huvud taget inte hade inträffat. Att investera i säkerhet leder helt enkelt till ökad produktivitet och högre tillgänglighet, förklarar Carl Johan Almqvist.

Figur som visar olycksrelaterade kostnader

* Figur som visar olycksrelaterade kostnader.


I ett företag som ett transportföretag är stilleståndstiden avgörande. Enligt Carl Johan Almqvist kan risken för att förlora pengar vara ett bra incitament för att prioritera säkerhetsfrågorna.

– Att prioritera säkerheten gynnar alla. Med få eller inga incidenter får du mer tid ute på vägarna och kan helt enkelt sänka dina kostnader. Dessutom ökar säkerheten för dina förare och andra förare, cyklister och fotgängare. Sist men inte minst undviker du dessutom mjuka kostnader, det vill säga skadat anseende eller försämrad image.

Men som nämnts tidigare är det inte tillräckligt att bara investera i säkerhetsfunktioner. Carl Johan Almqvist påpekar att det alltid kommer att finnas en kommunikation mellan systemen och den viktigaste tillgången, nämligen föraren.

– Volvo Lastvagnars säkerhetsfunktioner är inget komfortsystem. De utgör ett stödsystem för föraren. Det viktigaste för alla som arbetar med trafiksäkerhet är att utbilda förarna och fokusera på förarsäkerheten. Allt handlar om föraren och den nyckelroll som förarna har när det gäller säkerhet, bränsleeffektivitet och produktivitet. Föraren kan faktiskt göra hela skillnaden när det gäller att nå affärsframgångar på ett övergripande plan.

Ibland kan det dock ta tid och i värsta fall krävs det till och med en olycka för att inse att föraren alltid ska komma i första hand. Carl Johan Almqvist vidareutvecklar sitt resonemang:

– Företag som råkat ut för incidenter som resulterat i dödsfall har ofta en tendens att investera i nya, säkrare fordon. Detta visar att säkerheten på många sätt är kopplad till känslomässiga värden. Vi skulle vilja att fler företag tänker framåt och investerar i säkerhet innan något inträffar.

Volvo Lastvagnar arbetar på olika sätt för att öka medvetenheten, exempelvis med kampanjer som ”Stanna Titta Vinka” och "Se och bli sedd", där målet är att hjälpa barn att förstå hur man kan interagera med lastbilsförare för att öka säkerheten i trafiken.

– Kampanjerna gör skillnad i människors sätt att tänka. Vi behöver alla interagera, och med stöd av högkvalitativa säkerhetsfunktioner i våra lastbilar är vi på god väg mot att nå vår nollvision när det gäller olyckor och samtidigt sänka kostnaderna för kunderna. Återigen en situation som gynnar alla, avslutar Carl Johan Almqvist.

4 revolutionära säkerhetsfunktioner från Volvo Lastvagnar

Volvofordon kopplas samman med moln-till-moln-kommunikation


Connected Safety
Med Connected Safety kan olika Volvofordon utbyta information med varandra. Det är en viktig nyckel för att öka trafiksäkerheten. De kan utbyta information om trafiksituationen, vilket minskar olycksrisken. Med Connected Safety öppnar Volvo dörren mot framtiden. Connected Safety finns för närvarande i Sverige och Norge.

Två händer på ratten


Volvo Dynamic Steering
Sedan Volvo Dynamic Steering (VDS) lanserades 2013 har tekniken förändrat många förares körbeteende i grunden. Perfekt stabilitet vid hög hastighet, full kontroll vid låg hastighet och mindre påfrestningar på muskler och leder. Med Körfältsassistans griper systemet in och hjälper föraren att styra tillbaka lastbilen i filen igen om fordonet oavsiktligt närmar sig vägmarkeringarna. Tillsammans med styrassistanssystemet hjälper det till att minimera risken för avkörning. Det förbättrar säkerheten och minskar risken för yrkesskador på samma gång.

Volvo FH med kamera och radar som upptäcker framförvarande föremål


Kollisionsvarning med nödbroms
År 2012 introducerade Volvo Lastvagnar Kollisionsvarning med nödbroms. Det är en aktiv säkerhetsfunktion där radar- och kamerateknik kombineras för att upptäcka framförvarande fordon. Om lastbilen kommer för nära framförvarande fordon, aktiveras kollisionsvarningen med nödbromsning som varnar föraren. Om nödvändigt aktiverar systemet bromsarna för att undvika en kollision.

En man tar på sig säkerhetsbältet


Säkerhetsbälte
Att använda säkerhetsbälte är ett enkelt sätt att skydda sig om en olycka sker. Säkerhetsbältet introducerades i Volvolastbilar år 1979.

Relaterade nyheter

Möte mellan generationer vid Volvos motorfabrik i Skövde

När den första Volvo FH-lastbilen lanserades 1993 var hon inte ens född.
Vid samma tidpunkt hade han arbetat vid monteringsbandet i flera år.
Möt Nesma och Daniel, nu kolleger vid Volvos motorfabrik i Skövde, där de viktiga FH-motorerna ...

D12-motorn – ett paradigmskifte

När D12-motorn lanserades 1993 var den en verklig revolution. Vissa sa att Volvo var tio år före sin tid. Göran Nyholm, pensionerad före detta Volvoingenjör, berättar historien från början....

Volvo FH – 25 år av innovation

Volvo FH är en enorm succé. Och innovationerna som gagnar förare och ägare samt främjar säkerhet och driftekonomi fortsätter revolutionera marknaden. – Du måste bygga upp en kultur som ger människor möjlighet att utforska nya idéer. Och en ...