Lättare att välja en bränsleeffektiv lösning

EU:s nya lagstiftning gällande bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp kommer att träda i kraft 2019. Den kommer att leda till större transparens och ansvarstagande. Och i slutändan mer bränsleeffektiva transportlösningar.
Lars Mårtensson

Lars Mårtensson, miljö- och innovationsdirektör på Volvo Lastvagnar, anser att den nya EU-lagstiftningen går hand i hand med Volvo Lastvagnars eget klimatfokus.

Vad handlar den nya EU-lagstiftningen om?
– Från och med 2019 måste tunga lastbilar som sålts i Europa deklarera både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Dessa värden fastställs genom simuleringar för att beräkna förväntad bränsleförbrukning och koldioxid-utsläpp, baserat på olika mätningar av alla relevanta komponenter.

Varför behövs den här lagstiftningen?
– Tunga lastbilar står för ungefär fem procent av koldioxiutsläppen i Europa. Den siffran måste minska om EU ska uppfylla klimatmålet att minska växthusgasutsläppen från transportbranschen med 30 procent fram till 2030 (jämfört med 2005 års nivåer).

Varför är det nödvändigt att ha en beräkningsmodell istället för en branschstandard som Euro 6?
– Tunga lastbilar är ofta skräddarsydda för att uppfylla specifika kundkrav, och har en stor mängd olika konfigurationer. Alla dessa faktorer påverkar bränsleförbrukningen och gör det omöjligt att mäta varje enskilt fordon. Men med simuleringsverktyget och de här mätningarna går det att räkna ut koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för varje specifik lastbilskonfiguration. Resultaten blir konsekventa eftersom alla data räknas ut och deklareras enligt en certifierad process.

Generellt sett kommer de deklarerade värdena göra det lättare för lastbilsägarna att välja bränsleeffektiva lösningar för sin verksamhet.

Lars Mårtensson

Miljö- och innovationsdirektör på Volvo Lastvagnar

Hur kommer den här lagstiftningen att påverka lastbilsägarna?
– De deklarerade värdena kommer att skapa större transparens och göra det lättare att jämföra skräddarsydda erbjudanden från lastbilstillverkare. Det ger också åkerierna bättre insyn i hur bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp påverkas av olika faktorer som aerodynamik och rullmotstånd. Klimatfokuset kommer att öka. Generellt sett kommer de deklarerade värdena att göra det lättare för lastbilsägarna att välja bränsleeffektiva lösningar för sin verksamhet.

Hur pålitliga kommer deklarationerna att vara?
– Koldioxid- och bränsleförbrukningsdeklarationen baseras på en standardiserad datorsimulering och genomsnittliga europeiska körförhållanden. Men beräkningarna tar inte hänsyn till förarens yrkesskicklighet, ovanliga körförhållanden eller eventuell påverkan från tillverkarspecifik teknik som är avsedd att öka bränsleeffektiviteten. Därför ska den huvudsakligen användas som en riktlinje för att jämföra de relativa skillnaderna mellan olika fordon. Volvo Lastvagnar kommer även i fortsättningen att vägleda sina kunder till den bästa lösningen.               

Hur ser Volvo Lastvagnar på den nya lagstiftningen?
– Vi välkomnar den! Den stämmer väl överens med vårt eget miljöengagemang och klimatfokus. Vi ser det som positivt att kunna förse lastbilsköparna med information om bränsleförbrukning som baseras på gemensamma mätmetoder. Det kommer att göra det enklare för kunderna att välja ett bränslesnålt fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Fakta

EU:s strategi för att bekämpa koldioxidutsläppen består av tre olika steg:

Deklaration: Det första steget träder i kraft 1 januari 2019, då alla lastbilstillverkare måste deklarera värden för koldioxidutsläpp och bränsleförbrukning för nytillverkade lastbilar.

Övervakning och rapportering: Det andra föreslagna steget kräver att lastbilstillverkarna rapporterar deklarationsvärdena till EU, som i sin tur kommer att publicera offentliga rapporter. Om detta steg blir godkänt kommer det att träda i kraft den 28 februari 2020.

Gränsvärden: Det förväntade tredje steget innebär införande av gränsvärden för koldioxid. Ett slutgiltigt utkast till ett regelverk för dessa gränsvärden förväntas vara klart i september 2019. 

Relaterade nyheter

Det finns ingen universallösning för hela världen

Övergången till hållbara lösningar inom transportsektorn innebär både möjligheter och utmaningar. Volvo Lastvagnar arbetar ständigt för att ta fram nya tekniker för att öka energieffektiviteten och driva på utvecklingen i nära samarbete med kunderna....

Gas – vägen till framtiden

För Volvo Lastvagnars ingenjörer låg utmaningen med den nya gasdrivna motorn i att utveckla en ny drivlina som minskar koldioxidutsläppen direkt, erbjuder kunderna samma höga prestanda som diesel och är ett gångbart alternativ för framtiden. För att ...

Den mänskliga faktorn är alltid ett problem

Sara Kuylenstierna är en av nyckelpersonerna bakom Volvo Lastvagnars säkerhetsprogram Stanna Titta Vinka och See and Be Seen. Här förklarar hon varför utbildning av oskyddade trafikanter alltid kommer att vara en viktig fråga, oavsett vilka tekniska ...

Filtrera artiklar

5 true 5