Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Företag med miljöfokus

I den isolerade provinsen Cuneo i Italien har den italienska djurmatsproducenten Monge & C Spa byggt upp en internationell verksamhet med en miljöfokuserad ekonomi. Lastbilarna, som kör transporter till 8 000 kunder runtom i Italien, spelar en viktig roll.
Från huvudkontoret ute på den italienska landsbygden exporterar Monge & C Spa djurmatsprodukter till 82 kunder.

Eftermiddagssolen skiner på Monge Groups fabriker i utkanten av den lilla byn Monasterolo di Savigliano. De stora fabrikerna som dominerar området är bland de största och mest avancerade i Europa när det gäller produktion av förstklassig djurmat och hanterar hela produktionskedjan själva. Företaget gör allt själva – allt från att transport av färska råvaror till produktion av egen mat och förpackningar, paketering och distribution inom Italien. Solpanelerna som monterats på taket till alla byggnader är ett av flera bevis på att de strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt.

 

Familjen Monge

– Miljöomsorg är en naturlig del av vår verksamhet eftersom vi återvinner biprodukter från slakthus och bearbetar dem till nya produkter, förklarar familjeföretagets vd, Domenico Monge.

Monge Groups historia började just här år 1963, då Domenicos pappa Baldassarre Monge startade en hönsfarm. Familjen hade en hund som hade problem med maten och en veterinär gav dem rådet att ge hunden kycklingkött att äta. 

– Jag var ju bara ett barn då, men jag minns hur pappa började laga till hundmat med tryckkokare i köket och fylla små burkar med den. Någon gång i den vevan slog det honom att det fanns en marknad för de här produkterna och steg för steg har vi utökat verksamheten, berättar Domenico Monge.

I många år var det hönsfarmen som var företagets kärnverksamhet, men när Domenico och hans systrar blev tillräckligt gamla bestämde de sig för att utveckla djurmatsproduktionen. Det visade sig vara helt rätt strategi. Affärerna har blomstrat i många år nu och ibland har de fördubblat omsättningen från ett år till ett annat. I dag är Monge Group den tredje största djurmatsproducenten i Italien och deras produkter exporteras till 82 länder. Men även om de nu har 270 anställda är de fortfarande ett familjeföretag som bygger på grundarens värderingar.

– Pappa har redan sedan början fört vidare sina värderingar till oss barn, våra barn och alla medarbetare. Omsorgen om miljön är en del av det och vi jobbar ständigt med att minska vår energiförbrukning. Genom att till exempel installera solpaneler, minska vattenförbrukningen och producera burkar med tunnare väggar kan vi minska vår energiförbrukning med upp till 50 procent, berättar han.

– En av våra styrkor är vår integrerade produktionskedja. Logistiken är nära integrerad med produktionsschemat, vilket ökar effektiviteten, minskar kostnaderna och ger kunderna bättre service. Det är oerhört viktigt för oss eftersom våra fabriker ligger så långt ifrån kunderna som säljer de färdiga produkterna, tillägger han.

Miljöomsorg är en naturlig del av vår verksamhet.
Taket till Monge & C Spas fabrik.

Eftersom de ligger i ett område som ofta kallas för Cuneo-ön på grund av de dåliga vägarna och anslutningarna till Italiens huvudvägar har det, ända sedan företaget startade, varit viktigt för dem att själva sköta sin logistik. Företaget äger därför åkeriet Monge Logistica som har 48 fordon, varav 40 är från Volvo. Fordonen levererar färska råvaror till fabrikerna dagligen och kör transporter till kundernas distributionscentraler för den italienska marknaden. Den här verksamheten står för 30 procent av koncernens totala försäljning. I Cuneo, där vägarna är smala och landskapet bergigt, är hög prestanda och bränsleeffektivitet ett måste.

– Vi köpte vår första Volvolastbil i början av 80-talet – det var två Volvo F720-lastbilar som jag körde själv. Vi valde Volvo på grund av den höga kvaliteten och vi är mycket nöjda med lastbilarnas prestanda. Volvo är nu en självklar del av vår verksamhet, säger Domenico Monge.

Även om Monge Group är nöjda med sina lastbilar är de alltid intresserade av att minska sin miljöpåverkan. Domenico planerar nu att börja köpa LNG-lastbilar från Volvo och förklarar att det går i linje med företagets strävan efter att utforska nya lösningar, vilket är en viktig del av familjeföretagets identitet.

– Våra framgångar har alltid byggt till stor del på forskning och utveckling. Att köra gasdrivna fordon är inte bara bra för miljön. Det är också bra för företagets lönsamhet eftersom både de direkta och de indirekta kostnaderna minskar, för det kommer helt säkert åtgärder som gör att bränslekostnaderna går ned. Vi skulle också slippa problemen med dieselstölder, eftersom LNG inte går att stjäla, säger han.

Monge Group tittar även på olika sätt att förbättra fordonens aerodynamik och utbildar förarna i att köra bränslesnålt. Företaget har utvecklat en egen CSR-strategi som bland annat lägger stor vikt vid miljöomsorg och affärsetik. Varje gång företaget anlitar en ny person utbildas han eller hon i riktlinjerna i CSR-strategin. Två gånger om året arrangerar Monge Group utbildningar i bra affärsuppförande för medarbetare, kunder och leverantörer. 

Att köra gasdrivna fordon är inte bara bra för miljön. Det är också bra för företagets lönsamhet eftersom både de direkta och de indirekta kostnaderna minskar.
Domenico Monge med en av sina lastbilsförare.

– CSR-strategin utgör byggstenarna i vårt företag. Vi fokuserar mycket på förarnas beteende eftersom det är de som representerar oss gentemot kunderna – de är vårt ansikte utåt. Och de jobbar väldigt nära butikerna eftersom de är de som levererar produkterna, säger Domenico.

Han tror att samhörigheten och motivationen att tillägna sig nya färdigheter och professionalism har hjälpt hans företag att växa dynamiskt. Nu producerar de 70 000 ton mat om året och produktionen går mer eller mindre på maxkapacitet. Men under 2018 öppnar Monge Group en ny fabrik och siktar på 150 000 ton om året. 

– Det här företagets historia är fantastisk och vi är väldigt nöjda med resultatet. Jag hoppas att vi kan fortsätta på det här sättet, säger han. 

 

På väg genom Cuneo.

Transportmiljö:

Monge & C Spa

Grundades år: 1963.
Koncernchef: Baldassarre Monge.
Vd: Domenico Monge.
Marknadsandel i Italien: 9,1 procent.
Global marknad: Monges produkter exporteras till 82 olika länder.
Omsättning: 157 miljoner euro (2016).
Antal anställda: 270.
Antal djurmatsburkar som produceras om dagen: 1 500 000.
Djurmatsproduktion per år: 127 000 ton 2017, väntas öka till 200 000 ton 2018.
Vagnpark: 48 lastbilar varav 40 från Volvo Lastvagnar.
Användningstid (före försäljning): Sex år.
Koldioxidbesparing med solpaneler: 1 059 ton koldioxid/år.
Årlig producerad energivolym från högeffektiv kraftvärmegenerator: 3 500 000 kW.