Enklare och säkrare mörkerkörning med nattläge

Nattläget tar bort all onödig bakgrundsbelysning från instrumentpanelen med en knapptryckning och förbättrar därigenom komforten och sikten vid mörkerkörning.
Nattläge från förarstolen.

Nattläget är ett stöd för fjärrtransportförare som är utvecklat för mörkerkörning.

Enligt Volvo Lastvagnars haverikommission är den mänskliga faktorn inblandad i upp till 90 procent av alla lastbilsolyckor, bland annat i form av trötthet, dåsighet och ouppmärksamhet. Vid mörkerkörning kan reflektioner och bländande belysning på instrumentpanelen vara störande. Det kan bidra till ökad trötthet och göra att föraren tappar fokus från vägen. 

 

Nattläge vid backning.

Nattläget är också praktiskt vid backning och manövrering i svåra väderförhållanden eller besvärlig miljö, till exempel vid på- och avkoppling av släp, eftersom det tar bort reflektionerna i sido- och backspeglarna.

– Människans öga är väldigt ljuskänsligt. Även när föraren är helt fokuserad på vägen kan belysningen på instrumentpanelen vara distraherande eftersom föraren kan se den i periferin, förklarar Jonas Nordquist, produktfunktionschef, Volvo Lastvagnar.

Bara genom att trycka på en knapp kan föraren aktivera nattläget, vilket är en standardfunktion på alla Volvo FH, FM och FMX i hela världen. 

Med nattläget ville vi göra det enklare för förarna att hålla sig alerta och fokuserade. Det är ett mycket snabbt och enkelt sätt att eliminera distraktioner och förbättra sikten.

Carl Johan Almqvist

Säkerhetschef, Volvo Lastvagnar

Nattläge-knappen.

Tryck bara på knappen så aktiveras nattläget.

Nattläget inaktiverar omedelbart all onödig belysning på instrumentpanelen utom hastighets- och varvtalsmätarna. Belysningen på de övriga reglagen och kontrollerna dämpas samtidigt till lägsta nivå. Alla säkerhets- och varningssystem fungerar emellertid som vanligt.

Funktionen gör att instrumentpanelen bländar mindre och att det blir färre reflektioner i vindrutan så att föraren kan fokusera bättre på vägen. Funktionen är främst utvecklad för fjärrtransportförare som kör i mörker, men är även praktisk vid backning och manövrering i svåra väderförhållanden eller besvärlig miljö, till exempel vid på- och avkoppling av släp, eftersom den tar bort reflektionerna i sido- och backspeglarna.

– Med nattläget ville vi göra det enklare för förarna att hålla sig alerta och fokuserade. Det är ett mycket snabbt och enkelt sätt att eliminera distraktioner och förbättra sikten, säger Carl Johan Almqvist, säkerhetschef, Volvo Lastvagnar.

Nattläget är bara en av många säkerhetsfunktioner som Volvo Lastvagnar har utvecklat för att förbättra trafiksäkerheten och arbetsförhållandena för förarna.

– Det finns ingen enskild lösning som kommer att hjälpa oss att nå vår nollvision för olyckor. Därför jobbar vi med trafiksäkerhet på flera fronter. Vi undersöker hela tiden nya tekniker och lösningar och samarbetar med transportmyndigheter, stadsplanerare, beslutsfattare, forskningsinstitut och universitet. Nattläget är kanske bara ett litet bidrag i vårt trafiksäkerhetsarbete, men tillsammans med våra andra förbättringar kan den göra stor skillnad, säger Carl Johan Almqvist. 

Relaterat innehåll

Related News

En minut – utrymme i hytten

De senaste årens hyttförbättringar har gjort att Volvo FH-hytten har växt med en kubikmeter invändigt. Det ger en rymligare och luftigare känsla. Samtidigt har förvaringskapaciteten utökats med 300 liter....

En minut – aktiv säkerhet

Tack vare ny teknik kan allt fler aktiva säkerhetssystem installeras i tunga lastbilar. Systemen förebygger olyckor, räddar liv och gör vägarna säkrare för alla i trafiken....

En minut – hyttsäkerhet

I utvecklingsfasen utsattes Volvo FH för tusentals simulerade kollisionstester och ett hundratal verkliga krocktester. Sammanlagt har flera förbättringar gjort Volvo FH-hytten till den säkraste som någonsin har byggts i Volvo Lastvagnars historia....

Filtrera artiklar

5 true 5