En ren och avskalad arbetsplats

Med sin karakteristiskt rena och enkla design kombinerar Volvos instrumentbräda klassisk skandinavisk stil med funktionalitet och användarvänlighet.
Carin Larsson

Carin Larsson, Senior Interaction Specialist, Product Design på Volvo Group Trucks, ledde arbetet med att designa om instrumentbrädan.

Instrumentbrädan är den kontaktyta där fordonet och föraren möts. Det är här de interagerar som mest, och designen har stor betydelse för förarupplevelsen. Den ska underlätta för föraren att köra så säkert och effektivt som möjligt. Den ska förmedla information på ett lättillgängligt sätt och innehålla funktioner som är enkla att använda.

Det första steget i Volvo Lastvagnars omarbetning av instrumentbrädan var att fastställa vilka element som användes mest. Designteamet gjorde grundliga undersökningar med bland annat enkäter och intervjuer med förare, och resultatet blev något av en överraskning.

– Vi kom fram till att många av mätarna på instrumentbrädan bara finns där av gammal vana. Ingen hade dittills ifrågasatt behoven av dem, säger Carin Larsson, Senior Interaction Specialist, Product Design, Volvo Group Trucks Technology. – Men det är just det designarbete handlar om. Man måste hela tiden ifrågasätta saker och veta var gränserna går. Först då kan man skapa något som är bättre, fortsätter Carin Larsson.

Följaktligen har många av de mindre mätarna tagits bort och ersatts med digitala displayer. Och de två viktigaste mätarna – hastighets- och varvtalsmätarna som brukar sitta bredvid varandra – har nu placerats i en enda, central display. Resultatet är en renare och mer avskalad displaypanel med ett unikt utseende. 

Bild på instrumentbrädan.

I den nya designen har många av mätarna tagits bort och ersatts med digitala displayer. Resultatet är en renare och mer avskalad instrumentbräda.

– Utrymme är oerhört viktigt eftersom det ger en känsla av lugn och tydlighet. En instrumentbräda kan ha så många olika ljus och displayer att den ser ut som en julgran. Det blir rörigt och distraherande för föraren. Om man förenklar designen blir funktionaliteten bättre, säger Carin Larsson. 

Resten av instrumentbrädan har utformats enligt samma grundtanke. De stora reglagen är tydligt märkta och placerade så att varje enskild funktion är lätt att hitta. Målet är att föraren ska kunna koncentrera sig på körningen utan att behöva leta efter mätare och reglage. Det är också viktigt att hela hyttmiljön fungerar som en enhetlig interiör eftersom det är den som föraren upplever.

Som designer måste man ifrågasätta allt och flytta gränserna. Först då kan man göra något annorlunda och skapa något bättre.

Carin Larsson

Senior Interaction Specialist

Bild på instrumentbrädan.

Tanken med den enklare designen är att göra den mer funktionell och mindre distraherande för föraren.

Kontaktytan för människans interaktion med lastbilen är helt klart det centrala i designarbetet som Carin Larsson och teamet på Volvo Group Trucks Technology utför. – Som interaktionsdesigners är vi med i designprocessen ända från början för att säkerställa att ett visst mått av sunt förnuft och logik får styra var de olika funktionerna placeras. Inom vissa företag designar man hårdvaran först och sedan får interaktionsteamet anpassa sig därefter. Resultatet blir en sämre interaktion och funktionalitet hos slutprodukten, säger Carin Larsson.

Carin Larsson

– Utrymme är oerhört viktigt eftersom det skapar lugn och tydlighet, säger Carin Larsson.

Förutom att den avskalade instrumentbrädan är praktisk och funktionell bidrar den också till lastbilens klassiskt skandinaviska och minimalistiska utseende, som också varit en viktig utgångspunkt för designteamet. Hyttinteriören ska helst vara så unik och karakteristisk att man direkt när man sätter sig bakom ratten vet att det är en Volvolastbil man befinner sig i. 

– Volvo är ett premiummärke och det ska avspeglas i designen. Våra kunder säger att de kan känna kvaliteten så fort de kliver in i hytten, så instrumentbrädan skickar faktiskt ut en viktig signal, avslutar Carin Larsson. 

Carin Larsson

Titel: Senior Interaction Specialist, Product Design, Volvo Group Trucks Technology
Ålder: 45.
År på Volvo: 11.
Arbetsplats: Den europeiska designstudion vid Volvo Group Trucks Technology i Göteborg.

Relaterat innehåll

Design med goda utsikter

Nya Volvo FH:s backspeglar erbjuder bättre sikt samtidigt som de stärker lastbilens identitet....

Mindre motstånd med bättre aerodynamik

Bränslet står för omkring en tredjedel av ett åkeris kostnader. Med ökad aerodynamisk prestanda i kombination med den nya EURO 6 steg C-motorn gör Volvo Lastvagnar det nu möjligt för kunder som kör fjärrtransporter och regionala transporter att nå ...

Filtrera artiklar

5 true 5