Kollisionsvarning med nödbroms – ett system som räddar liv

Kollisionsvarning med nödbroms är resultatet av Volvo Lastvagnars banbrytande arbete med system för aktiv säkerhet. I den här artikeln tittar vi närmare på tekniken bakom nödbromsning och hur den skyddar föraren och ökar säkerheten i trafiken.
Aktivering av nödbroms

Med hjälp av kamera och radar registrerar kollisionsvarningen med nödbroms alla föremål på vägen framför fordonet. Om det finns en direkt risk för kollision får föraren en varning, och om han eller hon inte reagerar på varningen aktiveras nödbromsen automatiskt.

Olyckor där ett fordon kör in i ett annat bakifrån inträffar alltför ofta. Sådana olyckor beror ofta på att föraren i det bakre fordonet inte är tillräckligt uppmärksam på vägen. När lastbilar är inblandade blir det självklart ännu farligare på grund av fordonens storlek och vikt.

Nödbromssystemet testas konstant för att säkerställa att lastbilen kan stanna och för att begränsa omfattningen av eventuella kollisioner och personskador. Ibland gör vi modifieringar för att uppfylla lagkraven, men vår viktigaste drivkraft är viljan att göra alla trafikmiljöer där Volvolastbilar kör så säkra som möjligt.

1. Kamera och radar
Kameran identifierar avståndet och typen av objekt framför lastbilen. Radarn mäter hur snabbt objektet framför lastbilen förflyttar sig och hur stort avståndet till objektet är. Det är viktigt att förarna kan lita på systemet och inte får för många falsklarm. Därför samverkar kameran och radarn för att ge varningar enbart när det är nödvändigt. 

2. Sensorfusion
Sensorfusion innebär att två sensorer (radar och kamera) levererar information till en processor för att skapa bättre förståelse av en situation. Samverkan mellan sensorerna är avgörande, eftersom det hjälper till att skilja mellan verkliga fordon och objekt som inte utgör något hot, exempelvis en tomburk. Två ögon ser ju trots allt mer än ett. 

3. Styrenhet
All information från kameran, radarn, lastbilen och förarens beteende samlas i styrenheten. Programvara analyserar informationen, och om en olycka är på väg att hända aktiveras varningssystemet och lastbilens bromssystem. 

4. Bromssystem
Om föraren inte reagerar på kollisionsvarningarna aktiveras bromssystemet. Först bromsar fordonet försiktigt, växeln läggs ur och lastbilen saktar ned. Bromssystemet är nu aktivt, och om faran är akut bromsas lastbilen med full kraft samtidigt som bromsljusen blinkar. Om föraren inte har reagerat läggs parkeringsbromsen i.

SÅ AKTIVERAS NÖDBROMSEN

Nödbromsen är det sista steget i en följd av händelser som utlöses när kollisionsvarning med nödbromsning aktiveras. 

Först avges en varningssignal om systemet känner av att lastbilen befinner sig i en farlig situation. Föraren varnas också av en röd LED-lampa som reflekteras i framrutan. Detta följs av ett blinkande ljus och en larmsignal om föraren fortfarande inte reagerar.

Därefter aktiveras nödbromsen om föraren inte har agerat på dessa varningar.

Relaterat innehåll

Volvo Lastvagnar utformar framtidens fordonssäkerhet

Aktiv säkerhet är nästa steg mot ökad trafiksäkerhet och att uppnå nollvisionen för Volvo Lastvagnar. Få en inblick i hur intelligenta fordonssystem utvecklas på den nya testanläggningen AstaZero i Sverige. ...

Filtrera artiklar

5 true 5