En gedigen färgpalett

I Volvo Lastvagnars lackeringsverkstad arbetar färgtekniker och helautomatiserade robotar för att säkerställa att varje hytt lämnar fabriken med en slät, förstklassig ytfinish och perfekt färg.
Spraymålad hytt

Vid Volvo Lastvagnars lackeringsverkstad i Umeå lackeras upp till 350 hytter per dag enligt noggranna färgspecifikationer.

Andreas Bask

Andreas Bask, chef på lackeringslabbet vid Volvo Lastvagnars hytt- och fordonsmontering i Umeå.

Vid Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå tar lackeringsverkstaden och -labbet hand om lackeringen av alla tunga lastbilshytter innan de skickas vidare till huvudmonteringsbanden. Att åstadkomma en förstklassig och felfri ytfinish är en lång process som kräver stor noggrannhet. Arbetet tar en hel dag och det går åt över nio kilo färg. – Folk förväntar sig att få den färg de beställt. De blir besvikna om vi levererar något annat, hur liten avvikelsen än är, säger Andreas Bask, som är chef vid lackeringslaboratoriet vid hytt- och fordonsmonteringen i Umeå.

Hela processen börjar med kunden, som först ska välja bland över 800 olika färger som Volvo Lastvagnar för närvarande har i sin färgbank. Trots det enorma färgutbudet är den klart populäraste färgen vitt – närmare bestämt Winter White. Av alla hytter som lackeras i Umeå får närmare hälften denna färg. Av den återstående halvan står andra nyanser av vitt för en stor del.

All färg utom Winter White blandas på plats, vilket sammanlagt blir cirka 4 000 liter färg per vecka. Om en kund har ett särskilt önskemål och färgen inte finns med i färgbanken kan teknikerna på lackeringslabbet oftast lösa det ändå. – Vi har till exempel fått färgprover i form av en bit tyg, ett mobiltelefonskal eller ett nagellack. I de flesta fall kan vi erbjuda kunderna färger som ligger mycket nära dem de vill ha eller så kan vi ta fram en helt ny färg. Det är bara i ytterst sällsynta fall som vi tvingas säga nej. Det är när färgen inte har de egenskaper som krävs, säger Andreas Bask.

Sedan år 2000 har robotar använts för att utföra själva lackeringen, och idag är processen helt automatiserad. Under själva lackeringsområdet finns ett lagerutrymme som är fyllt av otaliga hinkar färg. Var och en identifieras med hjälp av en streckkod och är kopplade via slangar till robotarna ovanför. Här finns tillräckligt med färg för två till tre dagars produktion.

 

Yvonne Määttä inspekterar hytten

Det automatiserade och datoriserade systemet till trots är det fortfarande viktigt med kontroller med det mänskliga ögat och fingertopparna. Kvalitetskontrollanter som Yvonne Määttä inspekterar varje hytt så att det inte finns några defekter och ojämnheter.

Folk förväntar sig att få den färg de beställt. De blir besvikna om vi levererar något annat, hur liten avvikelsen än är.

Andreas Bask, chef på lackeringslabbet, hytt- och fordonsmonteringen, Umeå

Automatiserat lackeringssystem.

Ett avancerat, helautomatiskt system pumpar upp färg från vald hink enligt sugrörsprincipen och minimerar slöseriet genom att se till att endast den mängd färg som behövs används.

Det avancerade, helautomatiserade systemet pumpar upp färg från vald hink enligt sugrörsprincipen och minimerar slöseriet genom att se till att endast den mängd färg som behövs används. Detta följs av ett lösningsmedel som rengör slangarna så att de olika färgerna inte blandas.

På senare år har lackeringsverkstaden arbetat hårt med sin miljöpåverkan, främst genom att minska mängden lösningsmedel som används. Tre av de fem produktionslinorna använder vattenbaserad färg och man har konstruerat ett avancerat rengöringssystem som minimerar användandet av rengöringsprodukter.

Sammanlagt används cirka nio kilo färg för varje hytt och då är alla skikt och lager inräknade. De två första lagren skyddar mot korrosion och följs av en primer som säkerställer bättre vidhäftning och hållbarhet för själva lackeringen och ser till att den underliggande färgen blir rätt. Nästa lager är antingen ett baslack följt av ett klarlack eller ett pigmenterat ytlager direkt ovanpå primern. De senare lagren ger den slutgiltiga färgen och de mekaniska egenskaper som kunden har specificerat. 

Färgbank

Kunderna kan välja bland ett brett urval av färger i Volvo Lastvagnars färgbank. Om det inte skulle vara tillräckligt kan lackeringslabbet försöka blanda till en färg enligt kundens önskemål.

Tillsammans med hytten lackeras också en liten metallplåt, som är en viktig del av kvalitetskontrollen. När plåten är klar tas den till lackeringslabbet där den sätts in i en spektrofotometer och jämförs med huvudfärgen i färgdatabasen. Eftersom det finns så många färger och nyanser som liknar varandra är det lätt att missa en liten variation med blotta ögat. Om spektrofotometern upptäcker en avvikelse skickas hytten tillbaka till monteringslinan för omlackering.

Slutkontrollen är en visuell inspektion under starkt fluorescerande ljus, för att säkerställa att inga fläckar eller avvikelser har missats. Kvalitetskontrollanterna drar också med händerna över ytan för att kontrollera att det inte finns några bucklor, skrapmärken eller ojämnheter. 

När hytten har blivit godkänd i alla dessa tester skickas den till monteringen på huvudbandet.

Färgblandning

Omkring 4 000 liter färg blandas varje vecka på lackeringen i Umeå.

800 färger finns i Volvo Lastvagnars sortiment i dagsläget.
250–350 hytter lackeras varje dag i Umeå.
64 000 hytter lackerades 2016.
9 kilo färg används till varje hytt.

Relaterat innehåll

Personerna bakom det perfekta lastbilsljudet

Hur en lastbil låter är något som ofta tas för givet. Ljudet bara finns där. Men ett av teamen på Volvo arbetar med att öka säkerheten och komforten genom att optimera ljuden från lastbilen in- och utvändigt. ...

Fabriken där motorerna föds

Vi har träffat ingenjörerna bakom Euro 6-tekniken och besökt Volvos motorfabrik i Skövde där motorerna byggs....

Filtrera artiklar

5 true 5