Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Den mänskliga faktorn är alltid ett problem

Sara Kuylenstierna är en av nyckelpersonerna bakom Volvo Lastvagnars säkerhetsprogram Stanna Titta Vinka och See and Be Seen. Här förklarar hon varför utbildning av oskyddade trafikanter alltid kommer att vara en viktig fråga, oavsett vilka tekniska framsteg vi gör.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, kommunikationsansvarig, Volvo Lastvagnar, har tillbringat mycket tid ute på skolorna där hon talat med barnen om trafiksäkerhet.

Hur och varför har Volvo Lastvagnar skapat dessa säkerhetsprogram?
– Eftersom antalet trafikolyckor med oskyddade trafikanter ökar i vissa delar av världen ville vi öka medvetenheten om trafiksäkerhet på global nivå. Inspirerade av ett initiativ från Volvo Lastvagnar i Danmark tillbringade jag och några kolleger i Göteborg en hel del tid ute på skolorna för att ta reda på vad barnen tyckte var intressant. Utifrån det förmedlade vi sedan vårt säkerhetsbudskap via ett interaktivt verktyg, som lanserades globalt 2014 under namnet Stanna Titta Vinka (Stop Look Wave). Programmet See and Be Seen, som lanserades 2015, har samma interaktiva upplägg men vänder sig till cyklister och unga vuxna.

Varför är programmen viktiga?
– För att den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Trafiken ute på vägarna har blivit ännu mer hektisk och komplex, med alltfler tunga fordon som kör på samma vägar som personbilar, elcyklar, motorcyklar, cyklar och fotgängare. Samtidigt har människors beteende i trafiken förändrats. Mobiltelefoner och annan teknik har gjort oss mindre uppmärksamma på potentiella faror. Dessutom har vi för stor tilltro till fordonens säkerhetsfunktioner och glömmer att våra trafiksystem bygger på ömsesidig tillit mellan alla trafikanter. Och vi kan aldrig vara helt säkra på att andra beter sig exakt så som vi förväntar oss.

Det är fortfarande lång väg kvar innan all trafik har automatiserats och det är möjligt att tolka det mänskliga beteendet fullt ut.

Hur ser säkerhetsstrategierna framöver ut?
– Den mänskliga faktorn förblir en viktig fråga, och vi måste arbeta med trafiksäkerhet ur många olika perspektiv. Vi kommer att utveckla ny säkerhetsteknik, bedriva olycksforskning, samarbeta med myndigheter för att skapa säkrare trafiksystem samt informera och utbilda allmänheten om hur man uppträder säkert i närheten av lastbilar. Vi är mycket stolta och glada över att så många av våra kunder världen över har valt att engagera sig i våra trafiksäkerhetsprogram och därmed hjälpt oss att utbilda barn och ungdomar. Denna viktiga pusselbit i det globala trafiksäkerhetspusslet får aldrig försvinna, och det kommer hela tiden nya generationer som behöver utbildning.

Vad ser du som de största utmaningarna?
– Det är fortfarande lång väg kvar innan all trafik har automatiserats och det är möjligt att tolka människors beteende fullt ut. Det är viktigt att allmänheten förstår att de ännu inte kan lita helt och fullt på att tekniken ska skydda dem. Utvecklingen av automatiserade funktioner sker gradvis, och vi på Volvo Lastvagnar använder ny teknik först när vi ser att den verkligen hjälper föraren på ett säkert sätt. Det finns i nuläget många utmaningar för automatisering i städerna. Det beror på trafiktätheten och komplexiteten i städernas trafiksystem och det stora antalet oskyddade trafikanter. Vi får aldrig glömma att även om trafikmiljöerna förändras, så är människorna fortfarande sårbara.

Volvo Lastvagnars säkerhetsprogram

Våra säkerhetsprogram bygger på omfattande olycksforskning som bedrivits av Volvo Lastvagnars haverikommission. Båda programmen består av ett interaktivt utbildningspaket med instruktioner som kan hämtas kostnadsfritt från Volvo Lastvagnars webbplats.

Stanna Titta Vinka
Ett trafiksäkerhetsprogram som lär barn hur man ska bete sig i trafiken, särskilt i närheten av stora lastbilar.

See and Be Seen
En informationskampanj om trafiksäkerhet som visar hur trafiksäkerheten kan förbättras i interaktionen mellan cyklister och lastbilsförare.

Vill du hjälpa oss att rädda liv?
Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för mer information.