Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Ökad produktivitet med hjälp av förarutbildning
Kurserna i Volvo Förarutbildning består av en blandning av specialistkunskaper och praktiska färdigheter i att maximera fordonets produktivitet.
Illustration

I den konkurrensutsatta transportbranschen kan en skicklig förare göra hela skillnaden för produktivitet, bränsleförbrukning och säkerhet.

I den konkurrensutsatta transportbranschen kan en skicklig förare göra hela skillnaden. Därför erbjuder Volvo Lastvagnar ett brett utbud av kurser inom förarutbildning .
Kurserna har tagits fram av Volvo Lastvagnars kompetensutvecklingsteam och hålls av specialiserade och kompetenta instruktörer som lär förarna att maximera fordonens potential.

– Volvolastbilen är ett effektivt verktyg för förarna. För att köra effektivt måste du ha god kunskap om fordonet och kunna utnyttja de tekniska möjligheterna fullt ut, säger Emanuele Piga, som är ansvarig för förarutbildning och supporttjänster på Volvo Lastvagnar.

Fördelarna med utbildningen är till exempel högre lönsamhet tack vare högre produktivitet, lägre bränsleförbrukning, förbättrad arbetsmiljö för förarna och mindre slitage på fordonen.

Dessutom bidrar förarutbildning till att locka och behålla förare: – Branschen skriker efter skickliga förare. Utbildning som höjer förarkompetensen är A och O för att upprätthålla en bra image för branschen samt behålla förarna, säger Michael Börjesson, Fuel Services Manager, Volvo Lastvagnar.

Under 2018 kommer Volvo Lastvagnars kursprogram att uppdateras ytterligare för att tillgodose de individuella behoven hos företag och förare. 

Transportbranschen och lagstiftningen
Regelverket som styr förarnas arbetsmiljö blir alltmer komplext. Den här utbildningen förtydligar och förklarar förarens roll och de regler som gäller för körningen och vilotiderna. I utbildningen får kursdeltagarna lära sig att hantera reglerna för att uppnå högsta möjliga produktivitet och minska risken för trötta och överarbetade förare.

Effektiv körning
Bränsleförbrukningen kan variera med 30 procent mellan olika förare, och föraren har därför en mycket viktig roll i att uppnå hög bränsleeffektivitet. Den här kursen går igenom lastbilens bränsleeffektivitetsfunktioner, och kursdeltagarna får lära sig att utnyttja kraften i ett rörligt fordon fullt ut. Effektiv körning skapar inte bara kostnadsbesparingar utan gynnar också miljön och minskar stressen för förarna.

Säkra transporter
Laster av varierande vikt och storlek måste säkras på olika sätt. Lastsäkerheten är strikt reglerad för att förhindra att lasten lossnar, minimera säkerhetsriskerna och olyckorna samt minska skadorna på last och fordon. I den här kursen får förarna lära sig hur de kan minska risken för stöld, som blir allt vanligare.

Hälsa och första hjälpen
Genom en blandning av teori och praktiska övningar får förarna verktygen de behöver för att förbättra sin fysik, vila och kost. Kursen ger en översikt över ergonomiska principer och deltagarna får lära sig övningar som kan utföras bakom ratten och som kan hjälpa till att motverka arbetsskador. Kursdeltagarna får även lära sig vad de ska göra om olyckan är framme och får utbildning i första hjälpen och hjärt- och lungräddning.

Säker körning
Säker körning kan leda till minskad risk för skador, lägre kostnader och ökad tillgänglighet. Säker körning kan vara helt avgörande för ett transportföretag. För vilket företag vill att bilder av deras fordon ska spridas som en löpeld i medierna efter en olycka? Efter att ha deltagit i kursen kommer förarna att köra sina rutter med en större förståelse för risker och hur dessa ska minimeras. De kommer också att få en djupare kunskap om lastbilens säkerhetsfunktioner.

Att arbeta inom anläggning
Vad kan en förare av ett anläggningsfordon göra för att undvika att köra fast i leran? Eller tippa i svårframkomlig terräng? Den här unika kursen handlar om de dagliga utmaningarna inom anläggningskörning, där terrängen ofta är ojämn och riskfylld. Den går också igenom de anläggningsspecifika funktionerna i lastbilen. Sist men inte minst handlar kursen om säker och effektiv terrängkörning med Volvolastbilar.