Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Förbättring av aerodynamiken – en svår balansgång

Aerodynamikförbättringarna på nya Volvo FH spelar en viktig roll för att vi ska kunna hjälpa kunderna att öka sin lönsamhet.
Joakim Sällberg

Joakim Sällberg, Senior Designer på Volvo Lastvagnar, tror att det är viktigt att titta på hela lastbilen och inte bara på ett visst område.

Den senaste Volvo FH-modellen lanserades 2013. Den är större, säkrare och mer ergonomisk än sin föregångare och sätter ribban högt inom fjärrtransportsektorn. Den nya modellen har dessutom fått bättre aerodynamik. Eftersom Volvo FH är konstruerad särskilt för fjärrtransporter och därför oftast körs i minst 70 km/h är vinsterna med aerodynamikförbättringarna stora.

Att finslipa den redan välslipade lastbilen ytterligare var ett utmanande uppdrag för Joakim Sällberg och hans kolleger på Volvo Lastvagnar i Göteborg. – Vi lyckades förbättra aerodynamiken trots att hytten är en kvadratmeter större än tidigare. Det är lastbilens balans som är viktigast. När vi gör förändringar måste vi titta på hela lastbilen – inte bara på ett visst område eller en viss komponent. Det är alltid flera faktorer inblandade.

Den senaste Volvo FH-modellen har genomgått flera förändringar, men de största och mest genomgripande förbättringarna är de accelererade kurvorna framtill på hyttsidan. De bidrar till bättre bränsleekonomi genom att minska lastbilens luftmotstånd betydligt. Den här typen av specifika aerodynamiska förändringar kan spela en betydande roll i en bransch där lönsamheten avgörs av lastförmåga per kilometer.

De förbättrade luftavvisarna, hjulhusområdena, stötfångarspoilrarna och stänkskärmarna bidrar också till Volvo FH:s förbättrade prestanda vid högre hastighet. Dessutom har teamet lyckats öka det invändiga utrymmet i hytten med en kubikmeter utan att det påverkar hyttens aerodynamik negativt. Joakim Sällberg påpekar att det är en svår balansgång att göra förändringar på en lastbil. 

– Oavsett om du jobbar med fronten, undersidan eller bakpartiet påverkar alla delar varandra aerodynamiskt. I designfasen använder vi oss av geometrimätning för att säkra passformen och inpassningen mellan olika ytor. När vi exempelvis utvecklade de accelererade kurvorna på den senaste Volvo FH-modellen var vi tvungna att ta hänsyn till var smutsen hamnade på lastbilen när vi gjorde våra designförändringar. Därför var vi tvungna att jobba med hela fordonet.

Att designa en lastbil är en avancerad och komplex process. Joakim Sällberg anser sig ändå vara en ”papper och penna-designer”, som jobbar i en flexibel miljö bestående av 15–20 andra personer som arbetar med olika faser av olika projekt.

Oavsett om du jobbar med fronten, undersidan eller bakpartiet påverkar alla delar varandra aerodynamiskt.

– Vi utgår i första hand från kundens behov när vi gör aerodynamikförbättringarna. Så gör vi alltid, oavsett vad vi jobbar med. Det är viktigt för oss att våra kunder kan växa med designen och att lastbilarna får en lång livslängd. Våra designförbättringar bygger alltid på Volvos kärnvärden. De genomsyrar allt vi gör.

Joakim Sällberg

Titel: Senior Designer
Ålder: 40
År på Volvo: 10