Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Fördelarna med Volvo Dynamic Steering

Perfekt stabilitet vid hög hastighet, full kontroll vid låg hastighet och mindre påfrestningar på muskler och leder. Sedan VDS (Volvo Dynamic Steering) lanserades 2013 har tekniken förändrat många förares körbeteende från grunden.
VDS inuti lastbilen.
Volvo Dynamic Steering gör styrningen enklare och minskar belastningen på musklerna med 20 till 30 procent.

1. Styrstång
Har anpassats till den nya installationen.

2. Styrenhet
Informationen om hur lastbilen rör sig, till exempel om hastigheten, samlas in och behandlas av styrenheten. Den skickar sedan signaler till elmotorn, som i sin tur anpassar den upplevda kraften.

3. Hydraulisk styrväxel
Elmotorn roterar ett torsionsstag i den hydrauliska styrväxeln. Ju mer torsionsstaget roteras, desto mer öppnas en hydraulisk ventil som ökar den hydrauliska assistansen.

4. Elmotor
En elektroniskt styrd elmotor är monterad högst upp på styrväxeln. De två komponenterna samverkar. Motorn regleras 2 000 gånger i sekunden för att korrigera oönskade styrrörelser och tillför ett vridmoment på upp till 25 Nm.

5. Intern sensor
Den interna sensorn sitter i elmotorn och är konstruerad för att mäta vinkeln och vridmomentet från föraren. Dessa uppgifter behövs för att beräkna hur systemet ska kunna skapa den perfekta styrresponsen.

6. Externa sensorer
Informationen från olika sensorer runtom på lastbilen används för att beskriva den omgivande miljön exakt och balansera lastbilen.

Resultat och fördelar

Kompenserar för ojämnheter i vägen
VDS kompenserar automatiskt för ojämnheter i vägen och eliminerar vibrationer och ofrivilliga rattrörelser.

Lättare styrning
Vid låga hastigheter är det omkring 75 procent lättare att styra. Det gör att förarna kan ta snäva hörn, rondeller och andra krävande manövrer både säkrare och lättare.

Förbättrad riktningsstabilitet
Vid högre hastighet håller lastbilen riktningsstabiliteten även om vägen är ojämn. Den hjälper föraren att balansera upp kursen vid behov. Det är en viktig säkerhetsaspekt på landsvägar.

Enklare backning
När lastbilen är i rörelse återgår ratten automatiskt till utgångsläget när föraren lättar på greppet om ratten. Det fungerar likadant vid backning och vilket underlättar backningsmanövrer betydligt.

Mindre påfrestningar på musklerna
VDS minskar belastningen på musklerna med 20 till 30 procent och i vissa fall upp till 70 procent*. Risken för överbelastningsskador minskar och föraren kan få ett längre arbetsliv.

Högre säkerhet
Eftersom systemet kompenserar för alla små gropar i vägen kan föraren slappna av mer och blir mindre trött. Det ökar säkerheten på vägen.

*Studien bakom de här siffrorna är utförd av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut.