Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Proaktivt grepp mot förarbrist
Förarbristen är ett stort orosmoment inom lastbilsindustrin. I Australien, där problemet är akut, har Volvo Group Australias vd Peter VoorHoeve och hans medarbetare beslutat sig för angripa problemet på ett proaktivt sätt.
Peter Voorhoeve.

Vi vill locka fler personer till att jobba i branschen, säger Peter VoorHoeve.

När märkte Volvo Group Australia att det var brist på förare?
– Det har varit problematiskt i ett antal år. För två år sedan talade jag på Victorian Transport Associations President’s Dinner. Jag tog upp vikten av att ta hand om förarna och om Volvo FH, som designats med föraren i centrum, och jag fick en spontan applåd från publiken. Alla var positivt överraskade av att höra något sådant från en lastbilstillverkare, för de behövde hjälp med att locka till sig nya förare. Det var då vi insåg hur allvarligt läget var.

Vad har ni gjort åt saken?
– Vi började med att intervjua kunderna. Det lärde oss att yrkeskåren blev allt äldre och att det bara var ett fåtal unga som gav sig in i branschen. Dessutom var det en ganska homogen grupp. Sedan gjorde vi en mer omfattande studie, på nästan 600 företag och 35 000 lastbilsförare. Vi ser våra kunder till stor del som affärspartner, och allt vi kan göra för att hjälpa till i den här frågan gynnar dem i slutändan. Men som ledande aktör på den australiensiska marknaden för tunga lastbilar vill vi ge något tillbaka till industrin och samhället i stort.

Varför tror du att yngre människor inte är intresserade av att bli lastbilsförare?
– Det anses inte vara ett särskilt coolt jobb. Den allmänna uppfattningen om lastbilsförare och transportbranschen överlag är fortfarande rätt negativ. Bristen på organiserad utbildning och nationellt godkända examina inom branschen har också varit ett problem. Nuförtiden är det oerhört viktigt att förarna agerar professionellt. De är ambassadörer för sina företag och det vill vi lyfta fram genom att förbättra kommunikationen. Här i Australien har branschpressen hjälpt oss mycket med att förmedla det budskapet, men som ledande tillverkare vill vi utnyttja vår position för att nå ut till en ännu större publik.

Vilka initiativ arbetar ni med?
– Under 2017 jobbar Volvo Group Australia med att starta en Driver Academy som ska erbjuda den utbildning och erfarenhet som krävs för att omvandla personer med körkortsbehörighet för tunga fordon till professionella lastbilsförare. Vi vill locka fler personer att jobba i branschen, säger Peter VoorHoeve. Vi kommer att erbjuda en branschövergripande certifiering som förarna kan använda sig av när de söker jobb. Med hjälp av vårt täta återförsäljarnätverk når vi ut till de viktigaste platserna i hela Australien.

Bristen på kvinnliga förare har sedan länge också varit ett problem. Vad gör ni för att locka fler kvinnor till yrket?
– Vi är mycket stolta över vårt samarbete med Pilbara Heavy Haulage Girls. Det är en förarutbildning som hjälper kvinnor att få in en fot i branschen. Vi sponsrar dem med två lastbilar och har ett löpande samarbete med dem. Det finns många kvinnor som vill bli lastbilsförare och som har lastbilskörkort men ingen erfarenhet. Det här initiativet gör stor skillnad.

Förarbristen i Australien i siffror

  • 75 procent av landets icke-bulk-transporter går landvägen. Behovet av vägtransporter väntas fördubblas till 2030.
  • 46 procent av transportföretagen har redan känt av bristen på professionella lastbilsförare.
  • 88 procent menar att det finns en negativ uppfattning om lastbilsförare i Australien.
  • Snittåldern på lastbilsförare i Australien: 47 år.
  • Bara 15 procent av förarna är under 30 år.
  • I de företag som Volvo Group Australia intervjuat är bara 3 procent av förarna kvinnor.

Statistiken kommer från Volvo Group Australias rapport Professional Truck Driver Shortage från maj 2016.