Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Lättare lastbilar för högre nyttolast

Arclid Transport verkar på en marknad där konkurrensen är mycket hård. Därför måste företaget maximera nyttolasten och öka produktiviteten. Genom att investera i rätt transportlösningar i kombination med förarutbildning har Peter Conway lyckats med den uppgiften.
Peter Conway, vagnparksansvarig, har lett uppdateringen av Arclid Transports vagnpark.

Ekvationen var enkel: varje kilo som kunde sparas in på lastbilens vikt innebar ett extra kilo i nyttolast. Och varje extra kilo nyttolast ökar företagets lönsamhet. – Att köra med en tom eller, för den delen, ineffektiv lastbil är att kasta pengar i sjön, säger Peter Conway.

Nu har det gått ett par år sedan företaget han jobbar för bestämde sig för att driva igenom en förändring. Större delen av Arclids historia har företaget haft en enda kund – det familjeägda moderbolaget Bathgate Group, som transporterar sand från Bathgate Silica Sand i Cheshire i nordvästra England, där Bathgate Group utvinner sand, till olika platser runtom i Storbritannien. Men eftersom de bara hade en kund körde lastbilarna ofta med tom last på tillbakavägen.

– För att kunna öka lönsamheten måste vi locka till oss fler kunder och för att lyckas med det måste vi anpassa oss till marknadsbehoven och jobba mer medvetet med vår varumärkesimage, förklarar Peter Conway.

Han och hans kolleger var väl medvetna om att fler och fler företag ställer höga krav på punktlighet och nyttolast. Det första Arclid gjorde var därför att investera i premiumfordon som återspeglade deras premiumimage och som kunde se till att leveranserna kom fram i tid och med maximal effektivitet.

Det är viktigt för oss att specificera fordonen exakt enligt våra behov i stället för att bara satsa på ett standardchassi.

Efter att ha varit med på lanseringen av Volvo FH i Göteborg 2012 visste Peter Conway att han hittat rätt fordon för Arclids verksamhet. De avgörande faktorerna var det lätta chassiet, komforten och säkerheten för föraren och den effektiva och bränslesnåla motorn.

En Arclidlastbil lastas.

 

Sedan dess har omkring 90 procent av företagets nya lastbilar varit från Volvo. Peter Conway specificerar fordonen själv och har ett nära samarbete med sin lokala Volvoåterförsäljare, Thomas Hardie. Thomas Hardies verkstäder servar Arclids lastbilar nattetid för att orsaka så lite stillestånd som möjligt – en service som inte är helt vanlig i branschen. De har regelbunden kontakt och ett nära samarbete vid serviceplaneringen. När lastbilarna servas erbjuds förarna ett lånefordon.

– Det är viktigt för oss att specificera fordonen precis enligt våra behov i stället för att bara satsa på ett standardchassi. Vi känner att all extravikt motarbetar det vi försöker uppnå här i verksamheten. Om vi kan spara 100 kilo per fordon blir det 200 kilo extra nyttolast per fordon och dag eftersom de flesta av våra fordon kör två lass varje dag. Räknat på 33 fordon under ett helt år blir det en markant skillnad, förklarar Peter.

I dag kör Arclids lastbilar sällan tomma. Företaget har fått många nya kunder som de kör torra bulktransporter för mellan leveranserna för Bathgate Group.

Volvolastbilarna uppfyller alla våra krav och allt vi behöver är redan inbyggt i det aktuella fordonet.

Peter Conway är oerhört stolt över den förändring som företagets vagnpark och verksamhet har genomgått. Han började sin egen karriär som lastbilsförare och tycker det är viktigt att själv vara ute på vägarna ibland för att hålla sig uppdaterad om de senaste modellerna och den nya tekniken. Men det räcker inte med teknikinvesteringar – det gäller också att ha bra förare. Varje gång de får en ny Volvolastbil besöker Thomas Hardies förarutbildare Arclid och efter att ha analyserat förarens teknik ger han tips och råd om hur de kan förbättra säkerheten och bränsleekonomin.

– Vi vill hålla toppklass, så det är viktigt att både våra fordon och våra medarbetare lever upp till vårt rykte om professionalitet och hög kundservice. Vi konkurrerar inte genom att vara det billigaste alternativet, utan genom att erbjuda bäst värde i förhållande till kundernas insats. Därför är det viktigt att vi har ett team med professionella förare och att vi investerar regelbundet i förarutbildning.

Arclid Transport strävar alltid efter att förbättra nyttolasten. Genom ett antal förbättringar har de senaste tillskotten i vagnparken – tre Volvo FH-lastbilar – sparat in ytterligare 280 kilo. Ett viktigt steg var tillskottet av Volvos lätta mid-lift-axel. (I Storbritannien måste transporter på över 40 ton ha tre axlar). För att minska påverkan på nyttolasten har Arclid Transport tidigare utrustat sina Volvolastbilar med en mittaxel från en annan leverantör, som var omkring 400 kilo lättare än en pusheraxel i standardutförande.

Men Volvo Lastvagnars nya mid-lift-axel är ytterligare 50 kilo lättare. Det förbättrar inte bara nyttolasten utan förkortar även ledtiderna, eftersom lastbilen nu kan levereras direkt från Volvo Lastvagnars fabrik, utan att ta omvägen via en annan leverantör.

– De flesta av våra fordon kör två vändor per dag. I praktiken innebär det en nyttolastvinst på ett ton jämfört med om vi använder en vanlig pusheraxel. Volvo Lastvagnars lätta mid-lift-axel är helt enkelt perfekt för oss eftersom de långa ledtiderna försvinner och allt omfattas av Volvos garantier, reservdelstillgänglighet och så vidare. Nu uppfyller Volvolastbilarna alla våra krav och allt vi behöver är redan inbyggt i fordonet, säger Peter Conway

 

Bathgate Groups sandbrott.

Arclid Transport

HISTORIK: Grundades 1972 som ett oberoende dotterbolag inom Bathgate Group. Arclid körde tidigare bara för de andra bolagen i koncernen, men har under de senaste åren även byggt upp en extern kundbas. I dag sker 50 procent av Arclids transporter på uppdrag av de andra koncernbolagen.

TJÄNSTER: Torra bulktransporter, främst sand, från Bathgate Groups sandbrott i Cheshire i Storbritannien. Företaget kör även cement, lera, dolomit, fosfat, salt, med mera.