Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Den rätta vägen

Att veta var lastbilarna befinner sig och exakt vilken last de fraktar i realtid är mycket viktigt. Det var också precis det som Ben van Leeuwen på Frigolanda fick.
Frigolanda-lastbil
Frigolanda har körningar i hela Benelux-regionen och måste kunna hålla koll på var alla lastbilar är.

Att veta var lastbilarna befinner sig och exakt vilken last de fraktar i realtid är mycket viktigt. Det var precis det som Ben van Leeuwen på Frigolanda ville ha och som han också fick.

Frigolanda är en internationell leverantör av kompletta logistiktjänster inom frys- och kylvaror. Företaget, som har åtta filialer i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Polen, verkar på en mycket konkurrensutsatt marknad.

– Frystransporter kan alla erbjuda. Men tänk om du hade ett IT-system som gav alla i hela kedjan tillgång till samma information? Det skulle vara väldigt värdefullt, för då kunde du se aktuell information om hela logistikprocessen. Dina kunders kunder skulle veta en dag i förväg vad, när, vart och hur mycket de skulle kunna få levererat – och sälja allt snabbare. Det var mitt uppdrag och det var det vi började jobba med för fem år sedan. Volvo Dynafleet spelar en viktig roll i den processen. Det utgör navet mellan våra system, planerarna, förarna, återförsäljaren och fordonet, säger Ben van Leeuwen, projektledare på Frigolanda 

Frigolanda grundades 1986 och erbjöd till en början endast lagerhållning av frys- och kylvaror. 2003 började företaget göra upp planer på att utöka tjänsterna genom att erbjuda ett tätt distributionsnätverk. I dag sköter Frigolanda hela leveranskedjan åt sina kunder. De mesta av godset som ska transporteras kommer från företagets egna lager. Frigolanda har dessutom ytterligare omlastningsvolymer från fasta samarbetspartner.

Nu har vi gått över helt till Volvo, eftersom vi känner att deras kärnvärden ligger väldigt nära våra.

Deras lastbilar tar sedan godset genom ett tätt distributionsnätverk ut till grossister och distributionscenter. Inom Benelux sköts detta med Frigolandas egen vagnpark med 28 lastbilar. 

– Vi är oerhört flexibla. Men eftersom realtidsinformationen är så viktig för kostnadskontrollen försöker vi sköta så mycket som möjligt internt. Det krävs trots allt oerhört avancerad kommunikationsteknik i lastbilarna för att vi ska kunna ha en överblick över hela processen.

För fem år sedan var hälften av Frigolandas fordon Volvolastbilar. Resten var från andra tillverkare.

– Nu har vi gått över helt till Volvo, eftersom vi känner att deras kärnvärden ligger väldigt nära våra. Volvo Lastvagnar står för säkerhet, hållbarhet och innovation – värden som är mycket viktiga för oss också. Volvo Lastvagnar erbjuder dessutom heltäckande service. Det är något som våra kunder vill ha av oss, så vi tycker att vi har rätt att förvänta oss samma sak från våra leverantörer. Vi vill att hela vår verksamhet ska kunna ringa ett telefonnummer och att alla tjänster ska var kopplade till det. Och det kan vår Volvoåterförsäljare ge oss. 

Servicen är mycket omfattande. Återförsäljaren tar ansvar för logistiken kring hela Frigolandas vagnpark. Avtalet gäller även släpvagnar, kylaggregat och andra fordonsmärken. Medan Frigolanda använder det gemensamma systemet för att få överblick över kundernas logistik använder Volvoåterförsäljaren Dynafleet för att hålla kolla på företagets lastbilar. Det är därför återförsäljaren som bestämmer när ett fordon behöver service och när det ska kallas in. 

– Servicen görs inte nödvändigtvis i någon av de egna verkstäderna, förklarar Leeuwen.

– Ibland är det enklare att låta fordonet servas någon annanstans, eftersom det passar bättre in i vår planering. Den här typen av koordination förutsätter naturligtvis ett effektivt samarbete.

En av de bästa funktionerna i Dynafleet är grafiken, som gör det enkelt för förarna att läsa av informationen.

Dynafleet är ett viktigt system för Frigolanda, och van Leuwen förklarar att systemet fungerar som ett nav mellan företagets system och deras lastbilar. Frigolanda har nu installerat Dynafleet i alla sina fordon – även i de lastbilar som är av andra märken. Dynafleet används för att följa upp alla nyckeltal som Frigolanda behöver till sina förare. Dessutom används det för att logga förartider och ladda ned färdskrivardata. Det är något som har sparat företaget mycket tid. Företaget använder sig inte av alla data hela tiden, utan väljer i stället ett särskilt tema att fokusera på varje period.

– Självklart tittar vi hela tiden på bränsleförbrukningen. För mig är en av de bästa funktionerna i Dynafleet grafiken i appen, som gör det enkelt för förarna att läsa av informationen. Vi använder Volvos utbildningsfunktioner för extra vägledning och för att uppfylla de lagstadgade kraven på förarutbildning. Vi har faktiskt utökat kravet till att omfatta hela personalen, för att skapa en ömsesidig förståelse och tillit. Det är ju det allt handlar om i slutändan. 

 

Frigolanda-lastbil i stadsmiljö.

Frigolanda

Företaget grundades 1986. De har sedan dess utökat verksamheten och har nu åtta filialer i Nederländerna, Belgien, Tyskland och Polen som erbjuder temperaturreglerade kompletta logistiktjänster. Företaget har en total lagerkapacitet på 80 000 pallar. Utöver förvaring och distribution erbjuder Frigolanda mervärdeskapande logistiktjänster i hela Benelux-regionen. Alla filialer är som lägst IFS-certifierade. Frigolandas filial i Polen är den enda i landet som är BRC- och IFC-certifierad. Frigolanda använder sig av moderna IT-system och kan erbjuda sina kunder förstklassiga, realtidsuppdaterade logistiklösningar.

Ägare: H. van Leeuwen och R. Teeuwen
Medarbetare: 160 personer, varav 30 förare.