Volvo Lastvagnar

Sverige

×

Mindre motstånd med bättre aerodynamik

Bränslet står för omkring en tredjedel av ett åkeris kostnader. Med ökad aerodynamisk prestanda i kombination med den nya EURO 6 steg C-motorn gör Volvo Lastvagnar det nu möjligt för kunder som kör fjärrtransporter och regionala transporter att nå bränslebesparingar på upp till tre procent.
Vindtunnel.
Med hjälp av vindtunneltester kan Volvo Lastvagnar hitta möjligheter till aerodynamiska förbättringar.

När en lastbil körs i en konstant hastighet på 60–90 km/h är luftmotståndet en av de faktorer som har störst inverkan på bränsleförbrukningen. Volvo Lastvagnar har därför under många års tid satsat mycket på att utveckla aerodynamiken. Det finns ett antal projekt som handlar om olika tillämpningar som kan minska luftmotståndet betydligt. Dessa kommer att introduceras stegvis på marknaden under kommande år. 

Några av resultaten av detta arbete är de aerodynamiska förbättringar som lanserades våren 2016, såsom optimeringen av stötfångarspoilrarna, luftavvisarna, hjulhusområdet och stänkskärmarna på Volvo FH. Tillsammans med den nya EURO 6 steg C-motorn ska dessa förbättringar införas som standard i den nyproducerade Volvo FH-modellen från juni 2016.

– Redan när nya Volvo FH lanserades 2012 hade ett omfattande utvecklingsarbete gjorts för att göra luftmotståndet så litet som möjligt utan att göra avkall på alla andra krav som våra kunder ställer på lastbilen. Sedan dess har vi vridit och vänt på vartenda område på lastbilen för att se var en förbättring skulle ge allra största resultat för våra kunder, säger Anders Tenstam, teknisk specialist på aerodynamik.

En översyn av de olika förlustområdena och deras förbättringspotential utfördes med hjälp av vindtunneltester och datorsimuleringar. Därefter gällde det att se till att tekniken för funktionerna kunde produceras med rätt kvalitet och till en rimlig kostnad. 

Vi har vridit och vänt på vartenda område på lastbilen för att se var en förbättring skulle ge störst resultat för våra kunder.

– Att arbeta med utveckling av avancerad teknik handlar om att försöka förutse våra kunders framtida behov och att säkerställa att tekniken de vill ha finns tillgänglig när regelverken och kostnadsnivåerna medger att de introduceras, säger Anders Tenstam.

På senare år har den tekniska utvecklingen gett Volvo Lastvagnar nya möjligheter att förbättra den aerodynamiska prestandan i sina produkter. Bränslekostnader som hela tiden stiger och en ökad medvetenhet kring klimatfrågor tvingar kunderna att kräva bränslesnålare fordon. Denna utveckling mot högre bränsleeffektivitet går hand i hand med Volvo Lastvagnars filosofi om att varje droppe bränsle räknas

 

Efterfrågan på bränsleeffektivitet påverkar även motorutvecklingen: – Vi strävar hela tiden efter att uppfylla strängare myndighetskrav på renare motorer utan att det påverkar körbarheten. Prestanda, produktivitet och körbarhet är extremt viktiga för våra kunder och deras förare. Vi har alltid fokuserat på att uppfylla dessa krav, men det får samtidigt inte ske på bekostnad av bränsleförbrukningen. Tvärtom, säger Mats Franzén, produktchef för Volvo Lastvagnars motorer.

För Volvo Lastvagnar har införandet av EURO 6 steg C resulterat i ett antal olika optimeringar för D11-, D13- och D16-motorerna, till exempel kolvar med mindre friktion mot cylinderfodret, en ny och förbättrad turbokompressor och en optimerad kamaxel. Tillsammans med ett antal förbättringar i programvaran möjliggör detta lägre bränsleförbrukning utan att motorprestandan påverkas.

Det är en produkt som kommer att vara mycket fördelaktig för kunderna, i form av lägre bränslekostnader med bibehållen prestanda och således större vinstmarginaler.

– Med vår EURO 6 steg C-motor tar vi ytterligare ett stort steg närmare framtiden för energieffektiva transporter. Det är en produkt som kommer att ge kunderna viktiga fördelar i form av lägre bränslekostnader med bibehållen prestanda och alltså resultera i större vinstmarginaler, säger Mats Franzén. 

För många åkeriföretag står bränslet för en tredjedel av de totala kostnaderna. Ett åkeri som satsar stort på att sänka sin bränsleförbrukning är Jastim i Warszawa i Polen. Jastims största kunder är Schenker, IKEA och DHL, tre företag som värderar miljöhänsyn högt, vilket sätter press på leverantörerna att ständigt minska sin bränsleförbrukning.

För tre år sedan, innan Jastim hade köpte några nya Volvo FH-lastbilar, låg företagets genomsnittliga bränsleförbrukning på mellan 31 och 32 liter per 100 kilometer. I dag, med Volvo FH-lastbilar och ytterligare ekokörningsprogram, är den nere på 26 liter. Enligt dem själva kör deras bästa förare med en snittförbrukning på 24 liter och om de topografiska och aerodynamiska förhållandena är gynnsamma blir förbrukningen till och med ännu lägre.

– Det som för tre eller fyra år sedan verkade helt omöjligt är i dag en självklarhet. Det var oerhört viktigt för oss att uppnå en sådan stor bränsleminskning. Faktum är att vi inte hade något val. Det var helt avgörande för vår firmas fortlevnad, säger Jastims ägare Jacek Słowiński.

För att förbli konkurrenskraftiga förnyar hans företag regelbundet vagnparken och specifikationerna för Volvolastbilarna brukar vanligtvis innehålla de senaste funktionerna för bränsleeffektivare körning.

 

”Vi är intresserade av alla nya tekniska framsteg. Om man utgår från den mängd bränsle som vi förbrukar varje månad motsvarar en ytterligare bränslebesparing på upp till tre procent tusentals liter för oss, säger Jacek Słowiński.

Jastim är en fjärrtransportkund till Volvo Lastvagnar med starkt fokus på att spara bränsle. Volvo Lastvagnar har därför använt åkeriets specifikationer som utgångspunkt vid utvecklingen av det nya aerodynamikpaketet. Syftet är att skapa en idealisk anpassning för de kunder som kör med en relativt konstant hastighet mellan 60 och 90 km/h och drar störst fördel av en aerodynamisk förbättring. Exakt hur stora besparingar som kunderna kan uppnå beror på deras specifika krav och specifikationer, vilket i sin tur styrs av vägförhållandena på rutterna där fordonen körs.

Om man utgår från den bränslemängd som vi förbrukar varje månad motsvarar en ytterligare bränslebesparing på upp till tre procent tusentals liter för oss.

Anders Tenstam på Volvo Lastvagnar är nöjd med att ett nytt och flexibelt aerodynamikpaket för fjärrtransportkunder nu kan introduceras på marknaden. Han ser en stor potential för ytterligare förbättringar men framhåller samtidigt att ny teknik också måste förankras med ny lagstiftning för att kunna etableras.

– I dag utgör många länders bestämmelser om fordonslängd en begränsning för hur långt vi kan nå med den aerodynamiska prestandan. Om till exempel dragbilslängden inte längre ingick i ekipaget skulle en hyttkonstruktion med bättre utformning kunna införas. I dag är hyttens utformning resultatet av en fin balansgång mellan funktioner, både invändigt och utvändigt. En mer aerodynamisk hytt skulle i så fall även skapa mer potential nedströms på fordonet tack vare mindre påtaglig storskalig turbulens som stjäl energi i fronten, säger han. 

Anders Tenstam understryker dessutom att släpen är ett område där betydande aerodynamiska förbättringar skulle kunna göras. I framtiden skulle detta också kunna leda till ett närmare samarbete med kunder i arbetet med att utforma hållbara transportlösningar som innefattar hela fordonet och inte bara själva lastbilen. Detta i sin tur kräver att praktiska lösningar utvecklas både på teknisk nivå och på affärsnivå.

– Genom vår fokuserade långsiktiga utveckling har vi sett att det skulle kunna vara möjligt att uppnå samma aerodynamiska effektivitet som hos personbilar genom att satsa på strategiska områden i fordonet, samarbeta när det gäller ändringar i gällande lagstiftning och anta ett helhetsgrepp om fordonet. Detta skulle inom en inte alltför avlägsen framtid kunna betyda en minskning av luftmotståndet till närmare hälften jämfört med dagens lastbilar, säger Anders Tenstam.