Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Snart har en digital revolution nått lastbilsindustrin
Telematik, uppkopplad teknik, big data, molntjänster och Internet of things har lett till en digital revolution inom lastbilsindustrin. Här finns den största potentialen inom tjänsteområdet och Volvo Lastvagnar arbetar aktivt mot målet att helt eliminera oplanerade stopp.
Internetmoln.

Antalet uppkopplade lastbilar ökar för var dag och bidrar till att förbättra tillgängligheten och produktiviteten.

Den snabba utvecklingen i IT-sektorn kan ibland framstå som ren science fiction, och Per Adamsson, Strategy and Business Development Director på Volvo Group Telematics, har ständigt framtiden i tankarna. 

Han använder begrepp som ”molntjänster”, ”Big Data” och ”internet of things” för att förklara hur koncept som lät som ren fantasy för inte så länge sedan nu är verklighet.  

– När smartphones kom insåg många vilka fördelar den uppkopplade tekniken ger oss i vår vardag, säger han.

I dag förväntar vi oss att vi ska kunna vara uppkopplade hela tiden. Via trådlösa nätverk skickas data till ”molnet” där den lagras, analyseras och distribueras som en internettjänst och därmed skapar mervärde åt olika användare. 

– All teknik som har integrerade sensorer anslutna till internet genererar användarinformation. Är det någon sektor som IT-utvecklingen går snabbt så är det inom fordonsindustrin. Dagens fordon genererar enorma mängder data och det i sin tur gör det möjligt att effektivisera transportlösningar och -tjänster, förklarar Per Adamsson.

Fordon är redan de näst största dataanvändarna i världen efter hemelektronik. 

– Genom att göra dem smarta kan vi öka lönsamheten för våra kunder.

Den smarta tekniken skiljer sig från vanliga maskiner och apparater genom hanteringen av användarinformation.

– Vårt yttersta mål är ett helt självlärande datorsystem. Ett som kan dra statistiska slutsatser och uppnå maximal effektivitet utan kommandon från användaren. Ta något så enkelt som en kaffemaskin som har kaffet klart utan att du ens behöver sätta på maskinen. Detta för att systemet har lärt sig hur och när du vill ha ditt kaffe!

Är det någon sektor som IT-utvecklingen går snabbt så är det inom fordonsindustrin.

I takt med att ekosystemet av smarta tillämpningar växer fram blir även lastbilar allt intelligentare. Den nya uppkopplade tekniken kommer att förändra transportindustrin. Hur mycket återstår att se. Men det finns vissa utvecklingssteg som är mer förutsägbara än andra.

Hayder Wokil, Director of Quality and Uptime på Volvo Lastvagnar, är övertygad om att den uppkopplade tekniken kommer att revolutionera lastbilsvärlden: – När de olika komponenterna i en lastbil kan kommunicera sin status till oss får vi helt nya förutsättningar att förebygga oplanerade stopp, säger han. 

Fordonets tillgänglighet blir allt viktigare för transportindustrin i takt med att kraven ökar och oplanerade stopp blir en alltmer kostsam affär. I dagsläget uppskattas den direkta kostnaden för ett oplanerat stopp till omkring 1 000 euro för ett medelstort europeiskt transportföretag, visar forskning från Volvo Lastvagnar. Och då är bara de direkta kostnaderna inräknade, exempelvis bärgning, reparation och uteblivna transportintäkter. Indirekta kostnader, som en förstörd last eller inkomstbortfall till följd av ett skadat rykte, är ännu svårare att beräkna. 

– Förmågan att maximera tillgängligheten är en avgörande faktor i lastbilsbranschen. Lastbilen måste vara i drift för att åkeriet ska kunna dra in pengar. 

Det är orsaken till Volvo Lastvagnars vision om att ingen Volvolastbil ska drabbas av oplanerade stopp. En nyligen genomförd studie från Volvo Advanced Technology and Research visade att åtta av tio oplanerade stopp hade kunnat undvikas med en mer dynamisk service baserad på det aktuella skicket hos varje lastbil – något som är möjligt tack vare uppkopplad teknik. Realtidsuppdateringar om lastbilens skick gör det möjligt att utföra allt nödvändigt underhåll vid rätt tidpunkt och vid ett och samma tillfälle. På så sätt minskar risken för kostsamma följdskador om en defekt komponent påverkar andra. 

– Inom de närmaste fem åren förväntar jag mig att transportföretagen kommer att ligga på lastbilstillverkarna och kräva en högre tillgänglighet. Därför driver Volvo Lastvagnar flera parallella forskningsprojekt som utreder hur vi kan öka tillgängligheten för våra kunder. Varje oplanerat stopp är ett stopp för mycket och kan ha en förödande effekt på transportföretagets ekonomi, säger Hayder Wokil.

Volvo Lastvagnar använder redan telematiklösningar för att övervaka slitage på lufttorkar, batterier, bromsar och kopplingar.* Men även om det vore tekniskt möjligt att utrusta alla komponenter i lastbilen med en separat sensor, så skulle det göra lastbilen orimligt dyr. Därför är det nödvändigt att hitta andra sätt att analysera data från hela lastbilen. 

När de olika komponenterna i en lastbil kan kommunicera sin status till oss får vi helt nya förutsättningar att förebygga oplanerade stopp.

För att uppnå det driver Volvo Lastvagnar flera parallella forskningsprojekt om uppkopplad teknik, däribland In4Uptime under ledning av Fredrik Bode från Volvo Group Trucks Technology. Projektets målsättning är att man ska kunna dra nytta av så mycket tillgängliga data som möjligt. Bode förklarar att tre olika typer av data kombineras när man diagnostiserar och förutsäger en lastbils skick.

– För det första använder vi lastbilens egengenererade datasignaler. Det är information som skickas i lastbilens nätverk av sensorer och styrenheter. För det andra använder vi lagrade data från andra lastbilar, till exempel servicehistorik från våra verkstäder. Slutligen har vi externa data som inte kommer från lastbilen i fråga utan från Internet eller externa leverantörer, exempelvis trafikinformation eller väderdata.
 

Uppkopplad lastbil på väg.

Informationen kontrolleras beträffande avvikelser eftersom det påvisar kommande defekter. Om en lastbil visar sig vara i bättre skick än förväntat kan serviceintervallet utökas.

In4Uptime arbetar för att utveckla metoder för att sortera data och identifiera den viktigaste informationen när det gäller ett komponenthaveri. Utifrån dessa metoder ska man sedan utveckla en programvara med modeller och algoritmer som kan förutsäga vid vilken slitagenivå en lastbil måste in för service. 

– Man skulle kunna säga att vi lägger örat mot lastbilen och lyssnar och att den berättar om något är på väg att gå fel. Med hjälp av den här informationen kan vi göra våra lastbilar effektivare och uppnå målet att transportföretag som kör Volvolastbilar ska tjäna mer pengar.

*De uppkopplade tjänsterna som nämns ovan är en del av Volvos guldavtal som erbjuds på utvalda marknader.

Nya termer och uttryck

[uppkopplad teknik]
grunden till att utbyta data i större skala. Dagens smarta uppkopplade teknik bygger på trådlösa Internetanslutningar.

[big data]
digitalt lagrad information av sådan storlek att det är svårt att bearbeta den med traditionell programvara.

[molntjänst]
Internettjänst som lagrar, distribuerar och analyserar information. Data analyseras genom statistiska slutsatser och algoritmer som skapar mervärde för olika användare.

[Internet of things]
ett nätverk av utrustning som länkas samman genom uppkopplad teknik. Dataöverföring i IoT hjälper till att öka värdet eftersom smart utrustning kan leverera tjänster som matchar användarens behov.