Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Fabriken där motorerna föds
Vi har träffat ingenjörerna bakom Euro 6-tekniken och besökt Volvos motorfabrik i Skövde där motorerna byggs.
Smältugn på Volvo Lastvagnars fabrik.

Råmaterialet matas in i smältugnarna på G1, ett av de två gjuterierna i Volvos motorfabrik i Skövde.

Fredrik Karlén fäller ned visiret på hjälmen och sänker ned slaggskrapan i den öppna varmhållningsugnen. Den smälta metallen har en temperatur på 1 500 grader Celsius och personalen måste följa stränga säkerhetsföreskrifter. Det här är G1, ett av de två gjuterierna i Volvos motorfabrik i Skövde. På G1 matar man smältugnen konstant med råmaterial, det vill säga smides- och gjutavfall från fabriken. För att få rätt värden i det smälta järnet tillsätter man olika legeringar som kol och silikon.  

Som gyllene floder rinner järnet ned i gjutskänkarna som man sedan flyttar till slutmålet i smältverket, gjutugnarna för cylinderhuvuden och cylinderblock. Det är här bland rök och gnistor i det dunkla smältverket som lastbilsmotorerna föds. 

Smält metall.

 

Var fjärde minut tippas råmaterial ned i smältugnen och uppe i kontrollrummet håller smältaren Fredrik Karlén ett vakande öga på processen. 

– För att få en bra motor måste värdena vara absolut perfekta. På smältverket arbetar man sig uppåt. De äldre lär upp de yngre. Först får man leverera järn och sedan sköta en ugn innan man till sist kanske hamnar här i kontrollrummet, säger Fredrik Karlén, som började på monteringen på Volvo Lastvagnar 1994 och sedan gick över till smältverket på G1 2009.

Det första gjuteriet i Skövde öppnades 1868, G1 sattes i drift 1951 och i augusti 2009 inledde man gjuteriarbetet i det avsevärt modernare G2. Arbetet är krävande men personalomsättningen är ändå låg. Här hyser man respekt för både yrkesskickligheten och järnet. 

– För vår del kommer den nya Euro 6-motorn inte att innebära särskilt många förändringar. Våra specifikationer för järnvärdena kommer att ändras, men allt annat fortsätter som vanligt, säger Fredrik Karlén. 

När Europas strängaste utsläppskrav för tunga lastbilar träder i kraft den 31 december 2013 innebär det en markant skärpning av reglerna. I jämförelse med Euro 5 har utsläppen av kväveoxider (NOX) minskat med 80 procent och partikelutsläppen med 50 procent. För första gången någonsin måste utsläppsbegränsningarna även följas oavsett väderförhållanden och trafiksituation.

En av de största utmaningarna för Volvo Lastvagnar har varit att uppfylla dessa stränga krav utan att behöva tumma på några andra viktiga egenskaper såsom körbarhet, verkningsgrad, bränsleförbrukning och livslängd. 

– Om en lastbil blir stående på verkstaden för att avgasreningstekniken inte håller måttet förlorar kunden pengar. Därför har driftsäkerheten och hållbarheten varit oerhört viktiga parametrar i det arbete som Volvo Lastvagnar lagt ned på Euro 6-motorn, säger Mikael Karlsson, som är huvudansvarig projektledare för hela Euro 6-projektet vid Volvo Group Trucks Technology (GTT).

I Volvo Lastvagnars utvecklingsarbete har man kunnat dra fördel av sina erfarenheter från USA, där utsläppsstandarden som motsvarar Euro 6 trädde i kraft redan 2010. Lastbilarna där är bland annat utrustade med ett kombinerat EATS (Exhaust After Treatment System), ett dieselpartikelfilter (DPF) och en katalysator som minskar kväveoxiderna (SCR). I kombination med Volvo Lastvagnars befintliga Euro 5-motor har denna teknik legat till grund för den nya Euro 6-motorn.

– En skillnad mellan vår lösning i USA och den vi har valt att använda för Euro 6 är att vi i den nya motorn har placerat komponenterna i en ljuddämpare i stället för två, förklarar Lars-Olof Andersson, som är projektledare för förbränningsmotorer vid Volvo Group Trucks Technology (GTT). 

Ytterligare en utmaning har varit kravet på att utsläppsvärdena aldrig får lov att överskridas oavsett väderförhållanden och trafiksituation. Normalt varierar avgastemperaturen beroende på om lastbilen körs tom eller tungt lastad, i långsam stadstrafik eller på öppen landsväg. För att garantera jämna nivåer av kväveoxid och partiklar får emellertid avgastemperaturen aldrig sjunka under 200 grader Celsius. Om temperaturen är för låg kan den höjas med EGR (avgasåterledning). Det innebär att de heta avgaserna blandas med förbränningsluft och återleds till motorn. De nyuppvärmda avgaserna tvingas in i efterbehandlingssystemet där rätt temperatur uppnås.

Med Euro 6 introduceras även specifikationen för ett internt övervakningssystem för samtliga system och funktioner i lastbilen. En extern utsläppskontroll krävs också. Lastbilstillverkarna måste årligen testa ett visst antal lastbilar i varje modellprogram och testet utförs med en emissionsmätare som ansluts till avgasröret. 

– De externa kontrollerna utförs på en bestämd vägsträcka i vanlig trafik. Lastbilarna körs i olika trafiksituationer, så kallade körcykler. Körning på motorväg, i stadstrafik och backig terräng måste ingå, förklarar Nitin Patel, chef för förbränningssystem vid GTT.

Euro 6 har inte bara inneburit en teknisk utmaning. Man har även behövt införa nya monteringslösningar i motorfabriken i Skövde. Ny utrustning har behövt konstrueras och fler stationer har lagts till i monteringsprocessen. 

Efter att ha bearbetats av robotar kommer de gjutna maskindelarna in i den ljusa och luftiga monteringshallen. På monteringen är det nästan tyst. Det enda man hör är några maskiner som brummar och en radio på låg volym. Här tillverkar man motorerna till lastbilar som säljs över hela världen – hälften av dem är Euro 6-motorer, vilka främst tillverkas för den europeiska marknaden. Euro 5-motorerna som fortfarande produceras här är avsedda för andra marknader.  

– I och med introduktionen av Euro 6 har vi fått många fler artiklar, arbetsstationerna har gjorts om och vi har infört ett nytt sätt att hantera material, säger Henrik Andersson, som arbetar som montör och har varit med och utformat de nya stationerna. 

Man tog god tid på sig när man skulle införa tillverkningen av Euro 6-motorerna och intresset koncentrerades hela tiden på att säkra processen och lösa utmaningarna längs vägen. 

Vid sista stationen kalltestas motorerna och går vidare till lackeringen. Därefter ställs de färdiga motorerna upp i rader på lagret i väntan på att bli transporterade till Volvo Lastvagnars fabriker i Tuve och Gent. 

Det är kyligt, nästan lite kallt, därute, en värld vitt skild från gnistorna och hettan när Fredrik Karlén avlägsnar slagget från nästa smälta. Ugnen går dygnet runt och producerar 30 ton järn i timmen för totalt 72 000 motorer om året. Ugnarna i smältverket på G1 hinner aldrig svalna.

En motor transporteras med gaffeltruck.