Video som visar fördelarna med Stretch Brake

Stretch Brake

Nya Stretch Brake minskar risken för fällknivseffekter när du kör i en kurva eller nedför en backe på halt underlag med din Volvo FM. Effekten uppnås genom att släpvagnen pumpbromsas så att fordonskombinationen sträcks ut. Du kan välja att systemet aktiveras automatiskt i farliga situationer i hastigheter på upp till 50 km/h. Stretch Brake finns både för jämnlastbilar och dragbilar.

Video som visar fördelarna med uppmärksamhetsassistansen

Uppmärksamhetsassistans

Uppmärksamhetsassistans är ett intelligent system som håller koll på ditt körbeteende. Om det avviker från det normala och tyder på trötthet varnas du med en signal, samtidigt som ett meddelande i displayen föreslår att du tar en paus.

Video som visar fördelarna med aktiv farthållare och kollisionsvarning med nödbroms

Aktiv farthållare med kollisionsvarnare framåt

Vid körning i trafik ser den radarbaserade aktiva farthållaren (ACC) till att din lastbil håller ett säkert avstånd till fordonet framför genom att styra gaspådraget och alla tillgängliga bromsar. Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan.

Video som visar fördelarna med filbytesassistansen

Filbytesassistans

Filbytesassistansen söker av och registrerar eventuella fordon eller personer som befinner sig i döda vinkeln på passagerarsidan. Om det inte är säkert att byta fil hörs en varningssignal samtidigt som en varningsikon blinkar vid passagerarspegeln.

Video som visar fördelarna med det elektroniska stabiliseringsprogrammet

Elektroniskt stabiliseringssystem

Vårt elektroniska stabiliseringsprogram (ESP) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. I farliga situationer griper systemet omedelbart in genom att minska motoreffekten och bromsa alla hjulen på både lastbilen och släpvagnen individuellt. ESP finns nu för de flesta specifikationer till både dragbilar och jämnlastbilar.

Video som visar fördelarna med nödbromsljuset

Nödbromsljus

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon – ett enkelt sätt att undvika påkörningar bakifrån.

Aktivt säkerhetspaket

ACC – aktiv farthållare
Filbytesassistans
Uppmärksamhetsassistans
VT

Gör en säkerhetsuppgradering

Besök din lokala Volvoåterförsäljare för en demo av våra körstödssystem.

Sök efter en återförsäljare