Chassispecifikationer för Volvo FH

 • Chassihöjder
 • Max. axeltryck fram
 • Bakhjulsupphängning
 • Kopplingshöjder, dragbilar
 • Dragbalkar
 • Bränsletankar
 • AdBlue-tankar
 • Vändskivor
 • Individuell framhjulsupphängning
 • Volvo Dynamic Steering
 • Löpaxlar
 • Pusheraxlar
 • Bromsar

Chassihöjder

Extralåg (dragbil) ca 810 mm
Låg ca 850 mm
Med ca 900 mm
Hög ca 1 000 mm
Extrahög ca 1 200 mm

Max. axeltryck fram (ton)

  Luft Blad
Extralåg 7.5 -
Låg 8 -
Med 9* 9
Hög 9 10/18**
Extrahög - 10/20**
* Med individuell framhjulsupphängning 8,5
** Med dubba framaxlar (FAA20/FAA21)

Bakhjulsupphängning

Typ Axlar Upphängning Axel-/boggitryck Reduktion Löp-/pusheraxlar
Solo          
RAD-L90 4×2 Parabel-/flerbladsfjädring 13 ton Enkelväxel/nav  
RAD-GR 4×2 Luft 11,5/13 ton Enkelväxel/nav  
RAD-G2 4×2 Luft (för anläggning) 13 ton Nav  
           
Boggi          
RADT-GR 6×2 Luft 19/20,5/22,5/23 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (fast/styrbar/medstyrande)
RAPD-GR 6×2 Luft 19/22 ton Enkelväxel/nav Pusheraxel (fast/styrbar)
RADD-G2 6×4/8×4 Luft (för anläggning) 21/23/26 ton Enkelväxel/nav  
RADD-BR 6×4/8×4 Parabel 21 ton Enkelväxel/nav  
RADD-TR1 6×4/8×4 Parabel-/konventionell bladfjädring 23/26 ton Enkelväxel/nav  
RADD-TR2 6×4/8×4 Konventionell bladfjädring 26/32 ton Nav  
RADD-GR 6×4/8×4 Luft 21/23/26 ton Enkelväxel/nav  
RAPDT-GR 8×2 Luft 27/30/30,5/31,5/32 ton Enkelväxel/nav Pusheraxel (styrbar) + löpaxel (fast/styrbar)
RADDT-GR 8×4/10×4 Luft 27/33/36 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (styrbar)
RAPDD-GR 8×4 Luft 27/30,5/32/35 ton Enkelväxel/nav Pusheraxel (styrbar)
RADDT-G2 8×4/10×4 Luft (för anläggning) 27/33/36 ton Enkelväxel/nav Löpaxel (styrbar)

Vändskivans kopplingshöjder

Drivning Chassihöjd Upphängning Ramhöjd 5W höjd* Däck Min. kopplingshöjd Nominell körhöjd**
4×2 Extralåg RAD-GR 266 140 295–55 867 912
  Extralåg RAD-GR 266 140 295–60 887 932
  Låg RAD-GR 266 140 315–60 955 1015
  Med RAD-GR 266 140 315–70 1014 1075
  Med RAD-GR 300 140 315–70 1031 1092
  Hög RAD-GR 266 140 315–80 1056 1147
  Hög RAD-GR 300 140 315–80 1090 1164
6×2 Låg RADT-GR 266 160 315–60 975 1035
  Med RADT-GR 266 160 315–70 1034 1095
  Med RADT-GR 300 160 315–70 1051 1112
  Hög RADT-GR 300 150* 315–80 1160 1234
  Med RAPD-GR 266 160 315–70 1034 1095
  Med RAPD-GR 300 160 315–70 1051 1112
  Hög RAPD-GR 266 160 315–80 1076 1167
  Hög RAPD-GR 300 160 315–80 1110 1184
6×4 Hög RADD-GR 300 150* 315–80 1173 1234
8×4 Hög RAPDD-GR 300 160 315-80 1137 1207
* +60 millimeter monteringshöjd
** Ungefärliga höjder

Dragbalkar
Centralmonterad, halvt undermonterad och undermonterad dragbalk för släpvagn med centralaxel. Dragbalkarna kan monteras med 25 mm intervall.

Bränsletankar
Aluminium- eller ståltankar i volymer på 150 till 900 liter. Maximal bränslevolym är 1 480 liter för en 4x2-dragbil. LNG-tankar i storlekarna 115 kg (275 l), 155 kg (375 l) och 205 kg (495 l).

AdBlue-tankar
Volymer på 32 till 100 liter. AdBlue-pumpen är integrerad i AdBlue-tankmodulen. Av plast.

Vändskiva
Certifierad installation för upp till 36 tons last. I sortimentet ingår en ISO-godkänd vändskiva med L-formade profiler i olika höjder, vilket ger stor valfrihet. Flänsmonterad vändskiva är en lågviktsvariant då den inte kräver någon monteringsplåt. Vändskivans höjd över chassiet är från cirka 140 mm. Inbyggd smörjning och indikator för släpvagnskoppling finns som tillval för vissa varianter.

Bromsar
EBS (elektroniskt bromssystem) ger avsevärt mycket bättre respons, prestanda och bromskänsla och en rad andra fördelar. EBS erbjuds nu både för skivbromsar och Z-kambromsar (för ett urval av axelkonfigurationer och chassihöjder). Uppgradera bromssystemet genom att lägga till EBS-Medium eller något av de andra tillvalen.

Individuell framhjulsupphängning
Individuell framhjulsupphängning innebär att framhjulen kan röra sig vertikalt oberoende av varandra vilket ger lastbilen enastående köregenskaper. Erbjuds för 4x2 och 6x2-konfigurationer och har en lastkapacitet på 8,5 ton. Individuell framhjulsupphängning kan nu även kombineras med Volvo Dynamic Steering.

Volvo Dynamic Steering
Aktivt styrsystem med extra servokraft. Ökar styrkraften i låga hastigheter, minskar rycken i ratten och gör det lättare att hålla ratten rakt framåtriktad vid inbromsning på underlag med varierande friktion. Ratten återgår automatiskt till utgångsläget både när du kör framåt och backar.
Volvo Dynamic Steering finns nu för alla axelkonfigurationer, även för dubbla framaxlar. Tekniken kan även kombineras med individuell framhjulsupphängning.

Tandemaxellyft
Tandemaxellyft innebär att den bakre drivaxeln på tandemboggin kan kopplas ur och lyftas upp, vilket minskar bränsleförbrukningen och vändradien. Med en knapp på instrumentpanelen kan föraren höja axeln när lastbilen är olastad. När lastbilen är lastad sänks och aktiveras axeln automatiskt.
Tandemaxellyft erbjuds för 6x4- och 8x4-konfigurationer (med tandemboggi) med skivbromsar.

Löpaxlar
Finns i flera utföranden – fast med enkel- eller tvillingmontage, medstyrande eller tvångsstyrd. Axeltryck: 7,5, 9,5, 10 eller 15 ton.

Pusheraxlar
Finns i fast och tvångsstyrt utförande för både dragbilar och jämnlastbilar. Axeltryck: 4,5; 7,5 eller 9 ton.

EBS MEDIUM

EBS-statusövervakning
EBS-statusövervakning via elsystemet TEA2+ och Volvo Tech Tool.

Start-i-backe-hjälp
Bromsarna frigörs inte förrän vridmomentet är
tillräckligt högt för att driva fordonet framåt.

Analys av beläggningsslitage
Beläggslitagevarning – beräknar hur lång körsträcka som återstår med befintliga bromsbelägg. (Endast för skivbromsar.)

Automatisk lossning av parkeringsbroms
Parkeringsbromsen lossas när föraren trycker på gaspedalen
och en växel är vald (gäller endast I-Shift).

YTTERLIGARE TILLVAL

Stretch Brake
När föraren aktiverar systemet pumpbromsas släpvagnen automatiskt, vilket minimerar risken för fällknivseffekt.

ESC (elektroniskt stabiliseringssystem)
Stabiliseringsprogrammet gör att varje hjul bromsas individuellt, vilket ger högre stabilitet åt ekipaget och motverkar fällknivseffekten, vältolyckor samt kanande och vajande släp. ESC uppfyller kraven om elektronisk kontroll av fordonsstabilitet och finns för två- och treaxlade fordon.

Nödbromsljus
Vid hastiga inbromsningar från över 50 km/h blinkar bromsljusen med fyra blinkningar per sekund.

Hydraulisk retarder
Växellådsmonterad kompaktretarder med en maxeffekt på 680 kW.

Sök efter en återförsäljare

Sugen på att provköra?

Det rätta sättet att uppleva vårt nya dynamiska chassi är att sätta sig bakom ratten. Din lokala Volvoåterförsäljare har nycklarna.

Sök efter en återförsäljare