Perfekt för sophämtning och stadsdistribution

Den ser ut som en vanlig Volvo FE på utsidan. Men under huven på Volvo FE CNG gömmer sig en Euro 6-motor som drivs uteslutande med metangas, en tändstiftsmotor som tankas med fossilfri biogas eller naturgas. Detta ger många postiva miljöeffekter, inte minst på klimatsidan tack vare minskade koldioxidutsläpp.

Den är utrustad med automatväxellåda. Produktiviteten och köregenskaperna är lika bra som hos vanliga Volvo FE. Men den här lastbilen är utvecklad speciellt för kortare körsträckor med många stopp och starter, till exempel sophämtning och stadsdistribution. 

Metangas är helt luktfritt vid förbränning och genererar mycket låga nivåer av skadliga partiklar. När metan utvinns ur biogas, alltså ur organiskt material, är koldioxidutsläppen upp till 70 procent lägre än för en motsvarande diesellastbil. 

Partikelutsläppen är faktiskt så låga att det bara behövs en trevägskatalysator. Inget dieselpartikelfilter. Och ingen AdBlue heller. 

Euro 6-motor för FE CNG

Den nya bränsletekniken har samma goda egenskaper som kännetecknar alla Volvo FE:s kraftfulla och tillförlitliga lastbilar.

FE CNG-motor för Euro 6.
Motoreffekt: 320 hk. Max. vridmoment: 1 356 Nm. Volvo FE CNG finns med 2 × 4 eller 2 × 3 gastankar. Tankarna för komprimerad gas är monterade på båda sidor av chassiet. Räckvidden vid optimala förhållanden kan uppgå till hela 400 km vid lätt distribution och upp till 250 km vid tyngre sophämtningsuppdrag.

Automatväxellåda
Utöver den nya gasdrivna motorn har Volvo FE CNG en automatväxellåda. Den ger därför samma produktivitets- och prestandafördelar som vanliga Volvo FE.

Metangas är det bränsle som på längre sikt kommer att vara ett hållbart alternativ till diesel. Nu handlar det om att tillsammans med samhällets olika aktörer skapa spelregler och rätt förutsättningar för en positiv utveckling.

Lars Mårtensson

Miljöchef på Volvo Lastvagnar

Motorkurva för Volvo FE CNG

G9K320 – Effekt/vridmoment

Volvo FE CNG (Compressed Natural Gas) har främst utvecklats för körningar som innefattar korta körcykler med många stopp och starter.

Motor

  G9K320
Max. motoreffekt vid 2 000–2 100 v/min 320 hk (239 kW)
Max. varvtal 2 200 v/min
Max. moment vid 1 300–1 400 v/min 1 356 Nm
Antal cylindrar 6
Slagvolym 8,9 dm3
Slaglängd 144,5 mm
Cylinderdiameter 114 mm
Kompressionsförhållande 12:1
Ekonomivarvtal 1 200–1 700 v/min
Oljefilter Fullflödes
Oljesystemets kapacitet 27,6 l
Kylsystemets kapacitet 12,4 l
Torrvikt (grundmotor) 373 kg
Systemspänning motor 12 V
Systemspänning lastbil och startmotor 24 V
VT

Testa själv

Din lokala Volvoåterförsäljare går gärna igenom Volvo FE:s samtliga egenskaper och fördelar med dig.

Sök efter en återförsäljare