Utökad motoreffekt för Volvo FE.

Nu UPP TILL 350 HK

D8K-motorn finns nu med en effekt på 350 hk och ett maximalt vridmoment på 1 400 Nm. Det utökar Volvo FE:s användningsområden för krävande transporter inom distribution, sophämtning och lätta anläggningsarbeten. Volvo FE har den effekt och det vridmoment som behövs oavsett om lastbilen ska ha två eller tre axlar eller köras med eller utan släp. 

D5K- och D8K-motorerna är redo för alternativa bränslen

Redo för alternativa bränslen

En lastbilsmodell. Flera bränslen. Volvo FE ger dig möjligheten att välja mellan flera alternativa bränslen som passar dina uppdrag. Och värnar om miljön.

CNG
Minskar dina koldioxidutsläpp med upp till 70 %. Och bibehåller din produktivitet. 9-litersmotorn för komprimerad naturgas (CNG) levererar en effekt på 320 hk och ett vridmoment på 1 356 Nm.

HVO
Alla D8K-motorer kan köras på syntetdiesel – HVO (vätebehandlade vegetabiliska oljor). Och du kan köra samma lastbil även på vanligt dieselbränsle.

RME
En variant av D8K320-motorn kan köras på rent biodiesel – RME (rapsmetylester).

Den breda och plana momentkurvan är typisk för Volvo FE-motorerna

TA EN TITT PÅ VÅRA KURVOR

Mycket bra vridmoment redan vid låga varvtal. Fantastisk respons och maximalt vridmoment på upp till 1 400 Nm. Jämför våra vridmomentkurvor så ser du skillnaden. Kliv in i hytten så märker du skillnaden – accelerationen är otrolig, köregenskaperna vid låg hastighet fantastiska och dragkraften förstklassig.

Se våra drivlinespecifikationer
Kraftuttag för lasthanteringsutrustning

Kraftuttag

Få kraft till din lasthanteringsutrustning. Kraftuttagen överför kraft från motorn till separata påbyggnader, som kranar eller cementblandare. Till Volvo FE finns en lång rad kraftuttagsalternativ som kan skräddarsys efter dina behov.

Visa specifikationer för kraftuttag

Renare och mer miljövänliga motorer

Våra Euro 6-motorer är ett stort steg framåt mot renare transporter och minskad miljöpåverkan. Kraften och bränsleeffektiviteten är lika hög som hos Euro 5-modellerna, men vi har halverat partikelutsläppen och minskat kväveoxidutsläppen med nästan 80 procent.

Volvos Euro 6-lösning

Så fungerar det

1. Motor
De nya motorkomponenterna förbättrar gasflödet och ser till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

2. Den sjunde insprutaren
En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att dieselpartikelfiltret och SCR-systemet fungerar korrekt.

3. Dieseloxidationskatalysatorn (DOC)
DOC producerar den kvävedioxid (NO2) som är nödvändig för att dieselpartikelfiltret (DPF) effektivt ska kunna förbränna partiklarna. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.

4. Dieselpartikelfilter (DPF)
Filtret samlar upp och lagrar partiklarna (PM) tills de förbränns automatiskt under regenereringen. Regenereringen sker automatiskt – du behöver inte själv vidta några åtgärder.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NO2) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

6. Katalysatorn för ammoniakrester (ASC)
Det sista steget före avgasröret, där eventuella ammoniakrester (NH3) avlägsnas.

Sök efter en återförsäljare

En kraftupplevelse

Upplev den snabba responsen hos D8K-motorn själv. Din lokala Volvoåterförsäljare har nycklarna.

Sök efter en återförsäljare