Lastvagnar

högkapacitetstransport

Minskade utsläpp med extra ton i lasten

De positiva miljöeffekterna av lastbilar med tyngre last än den idag tillåtna maxvikten på 60 ton är stora. Det visar resultaten från de forskningsprojekt inom högkapacitetstransport (HCT) som Volvo Lastvagnar medverkat i sedan 2009.

Med hjälp av nya tekniska lösningar i drivlina och bromssystem finns idag stora möjligheter att utvidga transportkapaciteten för lastbilar och därmed minska klimatpåverkan och sänka bränsleförbrukningen med upp till 30 %, utan att kompromissa med säkerheten.

Volvo lastvagnar är en del av utvecklingen

Volvo Lastvagnar vill vara med och leda utvecklingen av klimatneutrala godstransporter på väg. Men vi vill inte bara ägna oss åt forskning och försök, utan också ta nästa steg. Vi har gjort stora framsteg och tycker det är dags att ändra lagstiftningen för att bidra till ett miljövänligare och mer transporteffektivt samhälle.

Mer last, mindre koldioxid

De positiva effekterna av att köra med tyngre lastbilstransporter är tydliga. Forskningsprojektet "En Trave Till" visar exempelvis att ett timmerbilsekipage på 90 ton lastar 50 procent mer timmer, samtidigt som koldioxidutsläppen minskar med 20 procent jämfört med ett konventionellt timmerekipage på 60 ton.

Målsättningen med hct

  • 10-30 % minskade koldioxidutsläpp
  • 50-100 % ökad transporteffektivitet
  • Bibehållen eller ökad trafikssäkerhet
  • Bibehållen trafikrytm

Braås åkeri

80-tonnare effektiviserar transporterna

Hör Braås Åkeri berätta om högkapacitetsfordon och sin Volvo FH16 som är utvecklad för den tyngsta och mest krävande körningen.

Kaunis iron

90-tonnare säkrar malmflödet

Tjugofem Volvo FH16 750 rullar motsvarande sträckan 257 varv runt jorden per år och varje lastbil kör i genomsnitt 36 000 mil per år.

"10-15 % mindre koldioxidutsläpp"

Bennesved kör 74 ton

Thorbjörn på Bennesveds Åkeri har stor erfarenhet av att köra timmertransporter. Här pratar han om fördelarna med att köra större vikter.

Ett projekt där storleken spelar roll

En trave till

I skogarna i norra Sverige träffar vi Roger Henriksson, en timmerbilsförare som deltar i det svenska forskningsprojektet En Trave till.

VILL DU VETA MER OM HCT

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om förutsättningarna och hur du kan komma igång!