Längre och tyngre lastbilar

Med högkapacitetsfordon menas lastbilar som överskrider de enligt lag tillåtna gränserna för längd eller vikt. I längd gäller max 24 meter för exempelvis lastbil med släp eller 25,25 meter för lastbil med dolly och semitrailer. Maxvikten för lastbilar på svensk väg är idag 60 ton.

Trafiksäkra transporter

Effektivare godstransporter och minskad miljöpåverkan är de två främsta fördelarna då färre lastbilar behövs på väg. Studier har också visat att högkapacitetstransporter är trafiksäkrare än vanliga långtradare.

Ställer krav på infrastrukturen

På grund av att högkapacitetslastbilar är utrustade med fler axlar belastas inte vägarna mer på grund av tyngden. Ändå måste infrastrukturen uppgraderas för en fullskalig satsning på högkapacitetsfordon då broar behöver rustas upp för att klara vikterna.

Kräver dispens

För att få tillstånd att köra högkapacitetsfordon behövs idag dispens från Trafikverket eller Transportstyrelsen. Här finns mer information om hur du söker dispens.

Specifikation av fordon

Högkapacitetsfordon ställer speciella krav på drivlinan. Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för mer information om förutsättningarna och hur du kan komma igång.

Teknik som gör det möjligt
  • EBS i hela fordonskombinationen för att minimera bromssträckan
  • Automatisk viktuppföljning per axel/axelgrupp
  • Axellyft för att spara miljön (minskat rullmotstånd och radering)
  • Rapportering av fordonsposition
  • Hastighetsspärr 80 km/h
Sök efter en återförsäljare

Vill du veta mer om hct?

Kontakta din Volvoåterförsäljare för mer information om förutsättningarna och hur du kan komma igång!

Sök efter en återförsäljare