Bromsok från Volvo Bytesdelar

10 cm kan göra att livet förändras

Ett bromsok från Volvo Bytesdelar ger dig den säkerhet, prestanda och tillförlitlighet som du förväntar dig av en Volvolastbil. Toleranserna är perfekt justerade in i minsta detalj och passar alla fordon med tillverkningsår 2006 eller senare.

Vi fabriksrenoverar delarna så att du aldrig behöver ge avkall på säkerhet, prestanda eller kvalitet. Därför levereras våra fabriksrenoverade bromsok med en tvåårig internationell garanti.

 

En komplett fabriksrenoverad bromsoksenhet

En komplett fabriksrenoverad bromsoksenhet

För lastbilar med tillverkningsår 2006 eller senare kan du nu köpa ett komplett fabriksrenoverat bromsok från Volvo Bytesdelar. Med fabriksrenoverade bromsok säkerställer du ett väl fungerande bromssystem, samtidigt som du håller nere framtida underhålls- och reparationskostnader till ett minimum. Faktum är att allt fungerar precis som det gjorde när lastbilen lämnade fabriken.

 

Två års garanti för monterade originaldelar

Två års garanti för monterade originaldelar

När du väljer en fabriksrenoverad bromsoksenhet från Volvo Bytesdelar och den monteras av en Volvomekaniker erbjuder vi samma garanti som för nya verkstadsmonterade reservdelar. Tillgången till ett globalt servicenätverk innebär också att den internationella garantin gäller – oavsett var i världen du befinner dig.

 

Maximera drifttiden

Maximera drifttiden

Varför slösa tid på att reparera ett bromsok när du enkelt kan byta ut en hel enhet? Volvo Bytesdelar fabriksrenoveras till ursprungligt skick eller högre när det gäller prestanda, tillförlitlighet och kvalitet. Processen är enkel. Du lämnar in en sliten del och köper en helt fabriksrenoverad Volvo Bytesdel i stället. Den slitna delen inspekteras och fabriksrenoveras sedan, under förutsättning att den blivit godkänd. Därefter förvarar vi delen i vårt globala lager tills en annan kund behöver den.

 

Konkurrenskraftiga priser

Konkurrenskraftiga priser

Fabriksrenoverade delar säljs till ett konkurrenskraftigt pris eftersom vi är angelägna om att hålla nere den totala ägandekostnaden för kunderna. Vi vill att du ska känna att det lönar sig att underhålla din Volvolastbil utan att ge avkall på kvalitet, prestanda eller tillförlitlighet. Med fabriksrenoverade delar förblir din Volvo en Volvo.

 

Volvo – säkerhet och prestanda

Volvo – säkerhet och prestanda

När det handlar om att undvika olyckor kan säkerheten mätas i centimeter. Därför ger Volvo Lastvagnars bromsteknik en mycket hög säkerhetsnivå. Det är en viktig del av Volvo Lastvagnars varumärke. Bättre stabilitet, kortare stoppsträcka och förbättrad väghållning kan endast uppnås när bromssystemet fungerar perfekt. Fabriksrenoverade delar säkerställer att systemet fortsätter fungera perfekt, och vid behov uppdaterar vi delarna med hjälp av den senaste tekniken – för att behålla samma höga säkerhets- och prestandanivåer som du förväntar dig av Volvo Lastvagnar.

 

Omsorg om miljön

Omsorg om miljön

Genom att byta in slitna delar kan Volvo tillhandahålla högkvalitativa och kostnadseffektiva bytesdelar och samtidigt minska råmaterialanvändningen med upp till 85 procent, vilket leder till miljömässiga fördelar för oss alla. Allt i linje med Volvos kärnvärden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön.

 

Kompromissa aldrig med säkerheten

Kompromissa aldrig med säkerheten

Kontakta en lokal återförsäljare och få ditt pris för köp och montering av ett fabriksrenoverat bromsok.

Titta in hos din lokala återförsäljare här