Lastvagnar

Öka vagnparkens effektivitet

Positionering

Nu är det enklare än någonsin att hålla koll på lastbilarna. Detaljerade kartor ger dig full kontroll över verksamheten. Förar- och fordonsdata kan visas direkt på kartan, vilket ger dig och dina kunder omedelbar information om uppdraget.

Inte bara positioner

De kontinuerliga uppdateringarna om bland annat lastbilens hastighet och förarstatus gör det lättare för både dig och kunden att veta vad som händer. Och eftersom lastbilens positionsuppgifter sparas kan du alltid gå tillbaka och titta på rutten i efterhand.

Alltid redo

Dynafleet visar vilken lastbil som är bäst lämpad för ett nytt uppdrag. Du får enkelt upp en lista över de fordon som är närmast avhämtningsplatsen. Den visar även vem som har möjlighet att ta sig till slutmålet under sitt arbetspass och vem som inte har det.

Positionering+ för hög produktivitet

Vill du ha positionsdata för hela vagnparken, minut för minut? Inga problem. Med Positionering+ får du aktuell platsinformation för alla dina lastbilar. Och funktionen Geofence+ varnar dig om en förare avviker från den planerade rutten.

Enhetsspårning

Vill du kunna följa rörliga vagnparksresurser som släpvagnar, servicefordon och containrar? Funktionen Enhetsspårning ger en komplett överblick över dina vagnparksresursers positioner. Funktionen finns i alla Dynafleet-tjänster och är ett bra komplement till tjänsten Positionering.

Skräddarsydd information 

Letar du efter rätt inmatningskod eller en bekräftelse på en just-in-time-leverans? Med hjälp av så kallade geofences visas viktig och tidsbesparande information i hytten och på kontoret direkt när en lastbil kör in i eller lämnar ett visst geografiskt område, till exempel en godsterminal.

Tjänsten Positionering

  • Visar lastbilens position, ända ned på gatunivå.
  • Ger information om tider, förare, hastighet, last och fordonstyp.
  • Visar vilka lastbilar som är bäst lämpade för nya uppdrag.
  • Visar viktig information när en lastbil kommer in i ett visst geografiskt område.
  • Förenklar ruttplaneringen och hjälper föraren att hitta den smartaste vägen till målet.
  • Navigationspunkter i Dynafleet kan skickas till navigationssystemet i lastbilen.
  • Kunderna kan få egna inloggningsuppgifter och kan själva följa sitt gods.

Tjänsten Positionering+

  • Fordonens aktuella position uppdateras minut för minut.
  • Du kan få meddelanden från fordon som korsar landsgränser, användardefinierade rutter eller områden med hjälp av Geofence+-funktionerna.
  • Du kan få meddelanden vid behov genom att låta Geofence+ vara aktivt under användardefinierade tidsintervall.

Rätt position

Din lokala Volvoåterförsäljare hjälper dig att få maximal nytta av dina Dynafleet-tjänster.

Du kan ringa dem, titta förbi på en pratstund eller be dem komma till dig om du föredrar det.