Lastvagnar

Kostnader och miljöpåverkan

Bränsle och miljö

Med Dynafleets tjänst Bränsle och miljö kan du enkelt följa hur det går för dina lastbilar och förare. Det tar bara några sekunder att generera rapporter utifrån olika parametrar som visar varför en viss förare förbrukar mer bränsle än en annan. Systemet är snabbt och exakt och hjälper dig att se vilka besparingar du kan göra för att förbättra ditt resultat och minska din miljöpåverkan.

Vem är din bästa förare?

Bränsleeffektivitetspoängen visar hur bra förarna och fordonen är på att köra bränslesnålt. De bedöms på en skala från 0 till 100, som visar förarens prestation inom fyra områden: hastighetsanpassning, utnyttjande av motor och växlar, framförhållning och bromsning samt stillastående.

Med Bränsle och miljö kan förarna ta kontroll över och förbättra sin körteknik när de är ute på vägen. Tjänsten kan hjälpa dem att sänka bränsleförbrukningen med upp till fem procent.

TRENDER OCH UTBILDNING

Bränsleeffektivitetspoängen kan användas för att jämföra förarnas prestation på detaljnivå. I kombination med effektiv förarutbildning kan tjänsten användas för att påverka bränsleförbrukningen på sikt.

Skapa tillväxt i verksamheten

Den ökade bränsleeffektiviteten minskar samtidigt verksamhetens miljöpåverkan. Noggrant dokumenterade utsläpp kan även hjälpa dig att skaffa och behålla miljömedvetna kunder. Utsläppsrapporterna är enkla att generera och kan skickas ut automatiskt till kunderna vid behov. Bränsle- och miljörapporter finns för både diesel- och LNG-drivna lastbilar.

Förarcoachning

Ge förarna råd om hur de kan förbättra sin körteknik. Även medan de är ute och kör. Funktionen Förarcoachning analyserar förarens körteknik under körningen. Det är en ovärderlig funktion. Den ger snabb respons och ökar din lönsamhet. 

Fördelar

  • Visar bränsleförbrukning, körsträcka, utsläppsnivåer och mycket annat.
  • Analyserar förarnas enskilda bränsleeffektivitet.
  • Genererar lättlästa rapporter som visar var det går att spara pengar på sikt.
  • Varnar vid betydande förändringar av bränsleförbrukningen och eventuella bränslestölder.

Vill du veta mer?

Våra återförsäljare är experter på Dynafleet. Prata med din lokala Volvoåterförsäljare om du vill veta mer om tjänsten Bränsle och miljö.