Volvo Lastvagnar

Sverige

×
God branschkännedom är ett måste för att lyckas

Transportbranschen och lagstiftningen

För att uppnå maximal tillgänglighet, produktivitet och lönsamhet krävs en grundlig inblick i din verksamhet och i branschen. Och kunskap om förarens betydelse för företagets produktivitet.

God branschkännedom är ett måste för att lyckas

På vår kurs om transportbranschen och lagstiftningen får du den kunskap du behöver för att lyckas. Den ger dig ett nytt perspektiv på din roll som yrkesförare och lär dig dra nytta av de lagstadgade kraven som reglerar till exempel kör- och vilotider. En kurs som kan vara av stort värde för företaget.

Kursmaterial

 • Förstå yrkesförarens roll  
 • Branschtrender
 • Organisera arbetet
 • Transportekonomi
 • Arbetstid och färdskrivare

Kursfördelar

 • Bidrar till att skapa en positiv bild av företaget och förarna 
 • Ökar kunskaperna om transportbranschen och dess villkor 
 • Ökar kunskaperna om förarnas betydelse för företagets resultat
 • Underlättar efterlevnaden av viktiga lagar och föreskrifter 
 • Bidrar till en bättre och mindre stressig arbetsmiljö för förarna.

Kursdetaljer

 • YKB-timmar
 • Utbildningsmetod
 • Kurskostnad
 • Kursreferens

Bli en mer insiktsfull förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.