Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Säkra transporter för säker lönsamhet

Trygga transporter

Som yrkesförare är du väl medveten om betydelsen av att lasta rätt. Felaktig lastning och dålig säkerhet kan leda till olyckor, skadat gods, böter och stöld. Det påverkar kundnöjdheten och därmed även lönsamheten. 

Säkra transporter för säker lönsamhet

Vår kurs i trygga transporter bygger på många års forskning inom området. Den hjälper dig att lasta på ett riskfritt sätt. Vi tittar på de krafter som påverkar ett fordon i rörelse, olika typer av utrustning för säkring och hantering av lasten samt de regler du måste känna till som förare. Vi ger dig även tips och råd om hur man minskar stöldrisken.

Kursmaterial

 • Fördelning och säkring av last
 • Lastrisker såsom glidning, friktion och tippning
 • Säkringsmetoder såsom surrning, förstängning och användande av klossar
 • Nyttolast och lastfördelning
 • Krafter som påverkar lasten
 • Utrustning för lastsäkring
 • Förpliktelser – lagstiftning och skyldigheter
 • Lastsäkerhet
 • Metoder för att förebygga brott 

Kursfördelar

 • Säkrare lasthantering
 • Ökad förar- och transportsäkerhet
 • Mindre risk för skadat och förkommet gods samt fordonsskador
 • Kunskap om hur man effektivt undviker stöld
 • Mindre böter och lägre försäkringskostnader 

Kursdetaljer

 • YKB-timmar
 • Utbildningsmetod
 • Kurskostnad
 • Kursreferens

Kör säkrare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.