Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Säkerhetsutbildning – ett viktigt moment

Säker körning och kundfokus

Cirka 90 procent av alla olyckor orsakas av den mänskliga faktorn. En utbildning i säkerhet är därför inte bara en bra idé. Det är en nödvändighet. 

Säkerhetsutbildning – ett viktigt moment

Våra kurser i säker körning bygger på många års samlad kunskap från Volvos olycksforskningsteam. Du får bland annat lära dig att förebygga olyckor, minimera riskerna och använda alla säkerhetsfunktioner fullt ut. Eftersom företag står inför olika utmaningar kan vi anpassa innehållet i kurserna efter dina specifika behov.

Kursmaterial

 • De främsta orsakerna till olyckor
 • Så kan olyckor förhindras
 • Köra under svåra förhållanden 

Kursfördelar

 • Ökad riskmedvetenhet 
 • Ökad säkerhet för förare och andra trafikanter 
 • Minskad risk för trafikolyckor och personskador 
 • Minskad risk för skador på gods och egendom

Kursdetaljer

 • YKB-timmar
 • Utbildningsmetod
 • Kurskostnad
 • Kursreferens

Bli en säkrare förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.