Volvo Lastvagnar

Sverige

×
Lär dig mer om hälsa och ergonomi

Kunskap som räddar liv

Hälsa och ergonomi 

Vad ska man göra vid en olycka? Och hur håller man sig frisk på lång sikt som lastbilsförare?

Lär dig mer om hälsa och ergonomi

Vår kurs om hälsa och ergonomi handlar om hur man räddar liv och om vägen till ett långt och hälsosamt arbetsliv. Vi övar på HLR och går igenom ergonomi, kosthållning och skadeförebyggande åtgärder. Vi tittar även på hur alkohol, droger, stress och trötthet påverkar dig i arbetet. Följden blir ökad komfort, mindre stilleståndstid och ökat välmående.

Kursmaterial

 • Ergonomiska principer och övningar
 • Effekterna av alkohol, droger och trötthet
 • Uppmärksamhet och stresshantering
 • Åtgärder vid en olycka
 • Första hjälpen i praktiken (bland annat i form av HLR)
 • Vikten av hälsosam kost och sömn 

Kursfördelar

 • Kunskaper som räddar liv
 • Bättre arbetsmiljö i vardagen
 • Mindre stress och spänningar
 • En sundare livsstil och minskad frånvaro
 • En långvarig karriär som yrkesförare

Kursdetaljer

 • YKB-timmar
 • Utbildningsmetod
 • Kurskostnad
 • Kursreferens

En friskare förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.