Volvo Lastvagnar

Sverige

×
En kurs för dig som jobbar inom anläggningsindustrin

Att arbeta inom anläggning

Terrängkörning. Och större olycksrisk. Inget går upp emot utmaningarna på en byggarbetsplats. 

En kurs för dig som jobbar inom anläggningsindustrin

Anläggning är en speciell bransch som kräver specialkunskaper. Den här kursen behandlar särskilt de utmaningar förarna ställs inför på en byggarbetsplats och när de kör i terräng.

Vår kurs ”Att arbeta inom anläggning” ger också information om hur föraren kan påverka tillgängligheten och hur man hanterar och underhåller en anläggningslastbil för att skona fordonet och förebygga skador på det. Kursen tar upp hur man bäst hanterar olika typer av last och säkerhetsaspekter för anställda, last och fordon. Om till exempel tyngdpunkten är hög och rörlig och man kör på mjukt underlag ökar risken för tippning. Förarna kan undvika många oönskade situationer och potentiella olyckor genom att vara medvetna om riskerna.

Förarna får lära sig hur man får bättre kontroll på fordonet och maximerar produktiviteten.

Kursmaterial

 • Personsäkerhet
 • Tekniker för terrängkörning
 • Vältrisk
 • Fordonets funktioner för terrängkörning

Kursfördelar

 • Mindre stilleståndstid och sänkta reparationskostnader
 • Ökad förarsäkerhet och bättre arbetsmiljö
 • Färre olyckor och mindre risk för personskador
 • Minskad stress och trötthet
 • Större tillit till den egna fordonskontrollen och fordonets köregenskaper 

Kursdetaljer

 • YKB-timmar
 • Utbildningsmetod
 • Kurskostnad
 • Kursreferens

Bli en säker anläggningsförare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.