Lastvagnar

TEORETISKA KURSER FÖR ETT YRKESKOMPETENSBEVIS (YKB)

På våra kurser lär du dig att utnyttja lastbilens funktioner och tjänster samtidigt som de får bättre branschkunskap. Det hjälper dig att köra bränslesnålare, säkrare och smartare, vilket i sin tur ökar produktiviteten. Kurserna bygger på mångårig forskning och erfarenhet från Volvo och leds av våra duktiga instruktörer. Kurserna är sju timmar långa och kan räknas till de 35 obligatoriska timmar som krävs vart femte år för ett yrkeskompetensbevis (YKB).

Effektiv körning | Säker körning och kundfokus | Transportbranschen och lagstiftningen | Häls och ergonomi | Trygga transporter

EFFEKTIV KÖRNING

Kursbeskrivning

Våra kurser i effektiv körning visar hur du får ut mesta möjliga av din lastbil. Vi kombinerar de senaste teorierna med praktisk analys och vägledning – allt skräddarsytt efter din transportverksamhet. Du kan sänka bränsleförbrukningen med upp till 10 procent. Som du förstår kan detta bli en av årets bästa investeringar för dig.

Innehåll

 • Förarens påverkan på bränsleförbrukningen 
 • Teorin bakom säker och bränsleeffektiv körning 
 • Fordonsfunktioner och körtekniker 
 • En utvärdering av förarens körteknik med efterföljande coachning 
 • Förhållandet mellan körteknik och miljöpåverkan

Fördelar

 • Lägre kostnad för bränsle och underhåll
 • Minskad stress och trötthet
 • Bättre utnyttjande av fordonet
 • Förbättrad säkerhet
 • Minskad risk för person- och fordonsskador
 • Minskad miljöpåverkan

SÄKER KÖRNING OCH KUNDFOKUS

Kursbeskrivning

Kursen bygger på den information som Volvo Lastvagnars haverikommission – Accident Research Team – sedan 1969 har samlat in från verkliga olyckor. Kursen tar upp riskmedvetenhet och sikt, samt hur lastbilens säkerhetsutrustning används på optimalt sätt. Kursen innehåller även kundbemötanden samt hur man agerar vid olycksplatser (larm, första hjälpen, HLR etc.)

Innehåll

 • Förarens påverkan på bränsleförbrukningen 
 • Teorin bakom säker och bränsleeffektiv körning 
 • Fordonsfunktioner och körtekniker 
 • En utvärdering av förarens körteknik med efterföljande coachning 
 • Förhållandet mellan körteknik och miljöpåverkan

Fördelar

 • Lägre kostnad för bränsle och underhåll
 • Minskad stress och trötthet
 • Bättre utnyttjande av fordonet
 • Förbättrad säkerhet
 • Minskad risk för person- och fordonsskador
 • Minskad miljöpåverkan

TRANSPORTBRANSCHEN OCH LAGSTIFTNINGEN

Kursbeskrivning

Kursen ger förarna en djupare förståelse av tillämpningen av lagstiftningen, som till exempel reglerna för kör- och vilotider, färdskrivaren, internationella transporter etc. Kursen tar även upp hur förarna kan skydda sig mot stöld, överfall, smuggling och andra brott.

Innehåll

 • Tillämning av lagstifningen
 • Arbetstid och färdskrivare
 • Metoder för att förebygga brott 

Fördelar

 • Bättre förståelse av branschen
 • Ligga steget före och uppfylla lagkraven för förare
 • Kunskap om hur man effektivt undviker stöld
 • Undvik böter – och sänk dina försäkringskostnader

HÄLSA OCH ERGONOMI

Kunskap som räddar liv

Kursbeskrivning

Vet dina förare hur de ska göra för att leva hälsosamt medan de är ute på vägarna? Förarna får kunskap om riskerna med olika rörelser och ställningar och hur de kan träna för att undvika arbetsskador. Vi talar också om vikten av en balanserad kost och hur alkohol, droger, stress och trötthet påverkar förmågan att hantera olika situationer. Resultatet blir piggare och friskare förare – och därmed mindre frånvaro.

Innehåll

 • Ergonomiska principer
 • Effekterna av alkohol, droger och trötthet
 • Uppmärksamhet och stress
 • Vikten av att äta nyttigt och sömnens betydelse

Fördelar

 • Bättre arbetsmiljö i vardagen
 • Minskad stress och spänningar
 • Friskare förare, minskad frånvaro
 • Möjligheter till en långvarig karriär som yrkesförare

TRYGGA TRANSPORTER

Kursbeskrivning

Målet med den här kursen är att hjälpa förarna att undvika böter och förhindra att olyckor inträffar på grund av felplacerad och dåligt säkrad last. Kursmaterialet bygger på Volvos omfattande forskning inom säkerhet. Krafterna som påverkar ett fordon i rörelse gås igenom samt användningen av olika typer av utrustning och reglerna för lastsäkring och godshantering. Kursen tar även upp ekonomi och hur förarna själva kan påverka resultatet positivt i företaget de jobbar för.

Innehåll

 • Fördelning och säkring av last
 • Grundprinciper – glidning, friktion och tippning
 • Säkringsmetoder – surrning, förstängning och användande av klossar
 • Nyttolast och lastfördelning
 • Krafter som påverkar lasten
 • Utrustning för lastsäkring
 • Ansvar – lagstiftning och skyldigheter
 • Lastsäkerhet
 • Organisera arbetet
 • Transportekonomi

Fördelar

 • Säkrare lasthantering
 • Ökad förar- och transportsäkerhet
 • Lägre kostnad för skadat eller förkommet gods och fordonsskador
 • Insikt om hur man kan förbättra företagets resultat
 • Ökad produktivitet

UTVECKLA DIG SOM FÖRARE

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.