Lastvagnar

Skräddarsydd utbildning - tar dig och din Volvo till nästa nivå

Volvo förarcoachning

Volvo Lastvagnars förarcoachning ger expertkompetens på funktioner och stödsystem som ingår I din Volvolastbil. Kort och gott hur du bäst utnyttjar hela din lastbils potential. Det sker genom att Volvos förarcoach åker med I din dagliga verksamhet och ger konkret och praktisk vägledning direkt där och när den behövs. Det mest effektiva sättet för inlärning.

Mätbar effekt från första dagen

Volvos lastbilar är fulla av modern teknik för maximal produktivitet och säkerhet. Det mesta levereras av bilen själv men för att utnyttja allt på högsta nivå kan en coachning vara en god investering. En förare som kan sin lastbil och dess system håller inte bara en hög produktivitet, utan kan också minska driftskostnader för bränsle, slitage och skador. Vi erbjuder en helt kundanpassad lösning som ger mätbar effekt från första dagen.

Så här går utbildningen till

  • Startintervju - Volvos experter genomför en intervju med åkeri och förare för att förstå transportuppdrag och utmaningar.
  • Analys - Baserat på startintervjun läggs en plan utifrån den aktuella situationen och de fordon som används.
  • Coachning - Medåkning och utbildning av förarcoachen under förarens dagliga verksamhet.
  • Återkoppling - Utbildningen dokumenteras och återkoppling med föreslagna förändringar ges i form av en rapport.
Oavsett segment, lastbilsmodell och transportuppdrag, så finns det potential att bli en bättre förare. Är du redo att hitta din nästa nivå?

Erfarna experter

Volvos förarcoacher har mångårig utbildning och erfarenhet av Volvos lastbilar och teknik. Denna kunskap anpassas efter det konkreta transportuppdraget och situationen och garanterar en helt kundanpassad plan för kompentenshöjning.

Hands-on coachning och utbildning

Volvos förarcoacher åker med förare i den dagliga verksamheten och kan på så sätt säkra en utbildning som baseras på den individuella körstilen och situationen. Dessutom behöver inte förare ta speciell tid i anspråk för att genomföra sin vidareutveckling.

Uppföljning och återkoppling

Åkeri eller förare får en rapport och handlingsplan att använda för uppföljning och egen utveckling. Volvos förarcoacher kan återkoppla via telefon, mail eller fysiskt uppföljningmöte för att maximera effekten av investeringen. All planering sker ihop med kund och utformas exakt efter önskemål och behov.

Faktablad

Volvo Förarcoachning

BOKA EN UTBILDNING

Din lokala Volvoåterförsäljare hjälper dig gärna att hitta och boka en utbildning som passar dig.