Djupare insikt och bättre förståelse

Kursen ger förarna en djupare förståelse av tillämpningen av lagstiftningen, som till exempel reglerna för kör- och vilotider, färdskrivaren, internationella transporter etc. Kursen tar även upp hur förarna kan skydda sig mot stöld, överfall, smuggling och andra brott.

Innehåll

  • Tillämning av lagstifningen
  • Arbetstid och färdskrivare
  • Metoder för att förebygga brott 

Fördelar

  • Bättre förståelse av branschen
  • Ligga steget före och uppfylla lagkraven för förare
  • Kunskap om hur man effektivt undviker stöld
  • Undvik böter – och sänk dina försäkringskostnader
Sök efter en återförsäljare

Bli en mer insiktsfull förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.

Sök efter en återförsäljare