Säkra transporter för säker lönsamhet

Målet med den här kursen är att hjälpa förarna att undvika böter och förhindra att olyckor inträffar på grund av felplacerad och dåligt säkrad last. Kursmaterialet bygger på Volvos omfattande forskning inom säkerhet. Krafterna som påverkar ett fordon i rörelse gås igenom samt användningen av olika typer av utrustning och reglerna för lastsäkring och godshantering. Kursen tar även upp ekonomi och hur förarna själva kan påverka resultatet positivt i företaget de jobbar för.

Innehåll

 • Fördelning och säkring av last
 • Grundprinciper – glidning, friktion och tippning
 • Säkringsmetoder – surrning, förstängning och användande av klossar
 • Nyttolast och lastfördelning
 • Krafter som påverkar lasten
 • Utrustning för lastsäkring
 • Ansvar – lagstiftning och skyldigheter
 • Lastsäkerhet
 • Organisera arbetet
 • Transportekonomi

Fördelar

 • Säkrare lasthantering
 • Ökad förar- och transportsäkerhet
 • Lägre kostnad för skadat eller förkommet gods och fordonsskador
 • Insikt om hur man kan förbättra företagets resultat
 • Ökad produktivitet
Sök efter en återförsäljare

Kör säkrare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.

Sök efter en återförsäljare