Säkerhetsutbildning – ett viktigt moment

Kursen bygger på den information som Volvo Lastvagnars haverikommission – Accident Research Team – sedan 1969 har samlat in från verkliga olyckor. Kursen tar upp riskmedvetenhet och sikt, samt hur lastbilens säkerhetsutrustning används på optimalt sätt. Kursen innehåller även kundbemötanden samt hur man agerar vid olycksplatser (larm, första hjälpen, HLR etc.)

Innehåll

  • Huvudorsaker till olyckor 
  • Förhindra olyckor 
  • Körning under svåra förhållanden 
  • Kundbemötande 
  • Första hjälpen

Fördelar

  • Ökad riskmedvetenhet
  • Minskad risk för trafikolyckor och personskador
  • Minskad risk för skador på gods och egendom
  • Ökad säkerhet för förarna och andra trafikanter
Sök efter en återförsäljare

Bli en säkrare förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.

Sök efter en återförsäljare