Lär dig mer om hälsa och ergonomi

Vet dina förare hur de ska göra för att leva hälsosamt medan de är ute på vägarna? Förarna får kunskap om riskerna med olika rörelser och ställningar och hur de kan träna för att undvika arbetsskador. Vi talar också om vikten av en balanserad kost och hur alkohol, droger, stress och trötthet påverkar förmågan att hantera olika situationer. Resultatet blir piggare och friskare förare – och därmed mindre frånvaro.

Innehåll

  • Ergonomiska principer
  • Effekterna av alkohol, droger och trötthet
  • Uppmärksamhet och stress
  • Vikten av att äta nyttigt och sömnens betydelse

Fördelar

  • Bättre arbetsmiljö i vardagen
  • Minskad stress och spänningar
  • Friskare förare, minskad frånvaro
  • Möjligheter till en långvarig karriär som yrkesförare
VT

En friskare förare

Kontakta din lokala Volvoåterförsäljare för att ta reda på tid och plats för nästa utbildningstillfälle och boka en plats.

Sök efter en återförsäljare