Lastvagnar

Sverige

×

Volvo Lastvagnar startar upp sina fabriker

Volvo Lastvagnars anläggningar i Tuve och Umeå, som till stor del har varit i viloläge sedan mitten av mars, startar nu gradvis igen den här veckan. Omstarten kommer att ske långsamt och säkert, med hänsyn till ett nytt, förändrat sätt att arbeta. Den nya förändrade arbetsprocessen följer myndigheternas rekommendationer om avstånd och andra åtgärder för säkert arbete. Fokus ligger alltid på alla anställdas hälsa och säkerhet.
Nu drar produktionen igång igen i Tuve och Umeå, i begränsad omfattning.
Nu drar produktionen igång igen i Tuve och Umeå, i begränsad omfattning.

Volvos korttidspermittering av personal har förlängts, men samtidigt har produktionen av lastbilar rullat igång igen i de svenska fabrikerna i Tuve och Umeå och även i Gent, Belgien. Kapaciteten är än så länge begränsad på grund av anpassningar som görs för att säkerställa personalens hälsa och säkerhet, och leveranskedjorna testas också för att kunna säkra delar och tillbehör.

Alla processer har noga analyserats med avseende på de risker den allmänna situationen för covid-19 medför, och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten bevakas och efterföljs.

Under tiden de svenska fabrikerna varit stängda för normal produktion har personal från både Tuve- och Umeå-fabrikerna ställt upp på eget initiativ och i stället tillverkat skyddsvisir. Dessa har donerats till den svenska sjuk- och hälsovården. I Umeå kommer personal att fortsätta med tillverkning av skyddsvisir parallellt med att den normala produktionen av hytter dras igång.

Sedan utbrottet av coronapandemin och nedstängningen av Volvo Lastvagnars fabriker har Volvo fortsatt att serva och stötta kunders verksamhet genom att hålla hela servicenätverket i Sverige öppet och säkra en god reservdelstillgänglighet.

– Vårt absolut viktigaste fokus har varit att hålla alla våra hundra verkstäder öppna och säkra tillgången på reservdelar för att stötta våra kunder. Vi är mycket glada att vi har lyckats och jobbar nu vidare för att inte förändra detta. Säkerhet är och förblir vår viktigaste prioritering, både för våra kunder och våra anställda. Vi måste gemensamt hålla de samhällsviktiga transporterna rullande, men också ett vanligt godsflöde för att ekonomi och verksamheter ska kunna fungera, säger Stefan Strand, VD Volvo Lastvagnar Sverige AB.

– Naturligtvis ger uppstarten av fabrikerna positiva signaler. Att det svenska samhället inte stängt ned på samma sätt som i övriga världen, gör att vi inte heller sett samma nedgång för transporter och samhället i stort. Vi hoppas det ger bra förutsättningar för en snabbare återhämtning.

Länk till pressmeddelande som pdf >>

För mer information, kontakta:

Susanne Frödin

PR- och informationschef Volvo Lastvagnar Marknad Sverige

Telefon: +46 31 322 08 20

E-post: susanne.frodin@volvo.com

Pressfoton och  filmer finns tillgängliga på Volvo Trucks image and film gallery:  http://images.volvotrucks.com.

Volvo Lastvagnar erbjuder kompletta transportlösningar och ett produkterbjudande med medeltunga till tunga lastbilar för kunder med höga krav. Stöd till kunderna säkras via ett globalt nätverk av återförsäljare med 2 100 serviceställen i över 130 länder. Volvos lastbilar monteras i 14 olika länder och under 2019 levererades cirka 131 000 Volvolastbilar globalt. Volvo Lastvagnars verksamhet bygger på kärnvärdena kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön. Volvo Lastvagnar är en del av Volvokoncernen – en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner samt marin- och industrimotorer. Koncernen tillhandahåller dessutom kompletta lösningar inom finansiering och service.