Vill du vara med och utforma morgondagens lastbilar?

Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att vara med och utveckla framtidens Volvolastbilar!

Välkommen att anmäla ditt intresse för att ingå i poolen av testförare för Volvo Lastvagnar. Urvalsprocess görs baserad på innehållet i aktuell studie som ska köras. Parametrar som avgör vilka förare som kan bli aktuella för en specifik studie styrs av vad som ska testas. Erfarenhet av ett visst transportsegment är exempel på en parameter som ofta ligger till grund för vilka förare som väljs ut. Anmälan är inte bindande och du kan när som helst kontakta oss om du inte längre är intresserad av att delta. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Beskrivning av studier

Välkommen att anmäla ditt intresse för att ingå i poolen av testförare för Volvo Lastvagnar. Urvalsprocess görs baserad på innehållet i aktuell studie som ska köras. Parametrar som avgör vilka förare som kan bli aktuella för en specifik studie styrs av vad som ska testas. Erfarenhet av ett visst transportsegment är exempel på en parameter som ofta ligger till grund för vilka förare som väljs ut. Anmälan är inte bindande och du kan när som helst kontakta oss om du inte längre är intresserad av att delta. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Frekvens: Hur ofta en förare kommer att tillfrågas om att delta i en studie beror på vilka typer av studier som är aktuella och vilken typ av förare som är lämpliga för dessa. Uppskattningsvis handlar det om max en till två gånger om året, men beroende på vad som är aktuellt kan det också bli så att deltagandet är mindre frekvent eller helt uteblir.

Längd: En typisk studie pågår mellan en timme och upp till en halvdag.

Tidpunkt: Studier förläggs normalt till vanliga arbetstider, men vi är flexibla om det finns önskemål.

Typ av studier: Den gemensamma nämnaren för våra studier är att utvärderingarna görs utifrån förarens perspektiv. Utvärderingarna sker både under verklig körning och under körning i simulatorer.

Ersättning

Kompensation utgår för tiden föraren deltar i själva studien. Däremot ingår ingen ersättning för resor, boende och dylikt.

Anmäl dig som testförare

Anmäl dig här!

Bekräftelse på anmälan görs via mail eller SMS efter att du skickat in din intresseanmälan.

Anmäl dig!