En livräddare i 60 år

Omkring hälften av alla dödsfall med lastbilar inblandade hade kunnat undvikas om säkerhetsbälte hade använts. Det är oerhört viktigt att alla nya förare förstår hur viktigt det faktiskt är att använda säkerhetsbältet. Att rädda liv är det viktigaste av allt för oss.

Volvo Lastvagnar – världsledande på säkerhet

I nattläge kan föraren välja att stänga av all onödig belysning på instrumentpanelen bara genom att trycka på en knapp. Det gör att föraren utsätts för mindre bländning i sitt direkta synfält och ger färre distraktionsmoment i form av reflektioner i vindruta och sidospeglar. Funktionen är främst utvecklad för fjärrtransportförare som kör i mörker, men är även praktisk vid backning och manövrering i svåra väderförhållanden eller besvärlig miljö, till exempel vid på- och avkoppling av släp.

FÖRHINDRA OLYCKOR

Våra aktiva säkerhetssystem är utformade för att undvika de fel som orsakar omkring 90 procent av alla trafikolyckor. Därför hjälper vi förarna att se mer. Vi vill att de ska sitta bekvämt och kunna fokusera på jobbet. Och vi utrustar lastbilarna med system och teknik som tar säkerheten till en ny nivå.

Minska skaderisken

Tyvärr inträffar det en del olyckor. Därför har vi utvecklat passiva säkerhetslösningar som minimerar skaderiskerna när det väl händer. Vi bygger dessutom lastbilar som är så säkra som möjligt för förare, passagerare och andra trafikanter.

Se och bli sedd

En kampanj som visar vikten av att

Se och bli sedd

Läs mer och ladda ner utbildningsmaterialet
Stanna Titta Vinka

En lekfull utbildning i trafiksäkerhet

Stanna Titta Vinka

Läs mer och ladda ner utbildningsmaterial
Sök efter en återförsäljare

Upplev säkerheten i verkligheten

Din lokala återförsäljare visar dig gärna hur alla säkerhetssystem fungerar och svarar på alla dina frågor.

Sök efter en återförsäljare