Video som visar fördelarna med Stretch Brake

Stretch Brake

Stretch Brake minskar risken för fällknivseffekt när du tar en kurva eller kör nedför en backe på halt underlag med din Volvo FH. Effekten uppnås genom att släpvagnen pumpbromsas så att fordonskombinationen sträcks ut. Du kan välja att systemet aktiveras automatiskt i farliga situationer i hastigheter på upp till 50 km/h. Stretch Brake finns både för jämnlastbilar och dragbilar.
Video som visar fördelarna med aktiv farthållare och kollisionsvarning med nödbroms

Aktiv farthållare och kollisionsvarning med nödbroms

I tät trafik ser den radar- och kamerabaserade aktiva farthållaren (ACC) till att lastbilen håller ett säkert avstånd till fordonet framför genom att styra gaspådraget och alla tillgängliga bromsar. Om det finns risk för kollision projiceras ett varningsljus på vindrutan. Vid behov aktiveras även nödbromsen automatiskt. På så sätt minskar risken för allvarliga olyckor betydligt.
Video som visar fördelarna med körfältsassistansen

Körfältsassistans

Fordon som glider ur sitt körfält är en vanlig orsak till allvarliga olyckor. Alltför vanlig, tycker vi. Körfältsassistansen registrerar vägmarkeringarna med en kamera och varnar dig om du råkar korsa dem.
Video som visar fördelarna med uppmärksamhetsassistansen

Uppmärksamhetsassistans

Uppmärksamhetsassistansen är ett intelligent system som övervakar ditt körbeteende. Om det avviker från det normala och tyder på trötthet varnas du med en signal, samtidigt som ett meddelande i displayen föreslår att du tar en paus.
Video som visar fördelarna med filbytesassistansen

Filbytesassistans

Filbytesassistansen söker av och registrerar eventuella fordon eller personer som befinner sig i döda vinkeln på passagerarsidan. Om det inte är säkert att byta fil hörs en varningssignal samtidigt som en varningsikon blinkar vid passagerarspegeln.
Video som visar fördelarna med det elektroniska stabiliseringssystemet

Elektroniskt stabiliseringssystem

Volvos elektroniska stabiliseringssystem (ESP) minskar effektivt risken för avkörningar och vältolyckor. I farliga situationer griper systemet omedelbart in genom att minska motoreffekten och bromsa alla hjulen på både lastbilen och släpvagnen individuellt. ESP finns nu för de flesta specifikationer till både dragbilar och jämnlastbilar.
Video som visar fördelarna med nödbromsljuset

Nödbromsljus

Om du tvärbromsar blinkar bromsljusen snabbt för att varna bakomvarande fordon – ett enkelt sätt att undvika påkörningar bakifrån.

Aktiva säkerhetspaket

  Aktiv säkerhet Aktiv säkerhet+
ESP
Aktiv farthållare (ACC) + kollisionsvarnare framåt
Kollisionsvarning med nödbromsning
Broms    
Filbytesassistans
Uppmärksamhetsassistans  
Körfältsassistans  
O = tillval
Sök efter en återförsäljare

Intresserad av en säkerhetsuppgradering?

Besök din lokala Volvoåterförsäljare för en demo av våra sju körstödssystem.

Sök efter en återförsäljare