D5K- och D8K-motorerna är redo för alternativa bränslen

Redo för alternativa bränslen

Alla effektnivåer av D5K- och D8K-motorer är certifierade för syntetdiesel (HVO). En variant av D8K 320-motorn drivs av ren biodiesel (B100) och är Euro 6-certifierad. Den är perfekt för dig som vill ha ett miljövänligare alternativ och ta del av eventuella skattelättnader på din marknad.

Den breda och plana momentkurvan är typisk för Volvo FE-motorerna

Kolla in kurvorna

En bredare, planare vridmomentkurva Snabbare respons vid låga varvtal. Och 1 200 Nm maximalt vridmoment. Jämför våra momentkurvor med konkurrenternas så ser du skillnaden. Klättra in i hytten så känner du den – accelerationen är otrolig, köregenskaperna vid låg hastighet fantastiska och dragkraften förstklassig.

Kraftuttag för lasthanteringsutrustning

Kraftuttag

Få kraft till din lasthanteringsutrustning. Kraftuttagen överför kraft från motorn till separata påbyggnader, som kranar eller cementblandare. Till Volvo FE finns en lång rad kraftuttagsalternativ som kan skräddarsys efter dina behov.

Visa specifikationer för kraftuttag

Renare och mer miljövänliga motorer

Våra Euro 6-motorer är ett stort steg framåt mot renare transporter och minskad miljöpåverkan. Kraften och bränsleeffektiviteten är lika hög som hos Euro 5-modellerna, men vi har halverat partikelutsläppen och minskat kväveoxidutsläppen med nästan 80 procent.

Volvos Euro 6-lösning

Så fungerar det

1. Motor
De nya motorkomponenterna förbättrar gasflödet och ser till att avgaserna har exakt rätt temperatur när de når efterbehandlingssystemet.

2. Den sjunde insprutaren
En särskild dieselinsprutare används för värmehantering i DOC och säkerställer att dieselpartikelfiltret och SCR-systemet fungerar korrekt.

3. Dieseloxidationskatalysatorn (DOC)
DOC producerar den kvävedioxid (NO2) som är nödvändig för att dieselpartikelfiltret (DPF) effektivt ska kunna förbränna partiklarna. Under kalla förhållanden producerar den också den värme som krävs för regenereringen.

4. Dieselpartikelfilter (DPF)
Filtret samlar upp och lagrar partiklarna (PM) tills de förbränns automatiskt under regenereringen. Regenereringen sker automatiskt – du behöver inte själv vidta några åtgärder.

5. Selective Catalytic Reduction (SCR)
I blandningszonen sprutas AdBlue in i avgaserna. När de når katalysatorn förvandlas kväveoxiderna (NO2) till de ofarliga ämnena kvävgas och vatten.

6. Katalysatorn för ammoniakrester (ASC)
Det sista steget före avgasröret, där eventuella ammoniakrester (NH3) avlägsnas.

Sök efter en återförsäljare

En kraftupplevelse

Upplev den snabba responsen hos D8K-motorn själv. Din lokala Volvoåterförsäljare har nycklarna.

Sök efter en återförsäljare