Förebygga olyckor

Den mänskliga faktorn är inblandad i omkring 90 procent av alla trafikolyckor. Därför hjälper vi förarna att se mer. Vi vill att de ska sitta bekvämt och kunna fokusera på jobbet. Och vi utrustar lastbilarna med system och teknik som tar säkerheten till en ny nivå.

Effektiva bromsar
En lastbil med vårt elektroniska bromssystem bromsar mjukt, har kortare stoppsträcka och bättre stabilitet och väghållning.

Stabilitetsstöd
Om lastbilen får sladd eller riskerar att välta aktiveras det elektroniska stabiliseringssystemet som motverkar sidokrafterna och rätar upp lastbilen.

Bättre sikt runtom
Mer glasyta, kraftfulla vindrutetorkare och nya backspeglar förbättrar sikten för föraren och ökar säkerheten.

Intelligent teknik
Den aktiva farthållaren reglerar avståndet till framförvarande fordon och start-i-backe-hjälpen assisterar när du behöver starta lastbilen i en uppförsbacke.

Säkerhetssystem
Med det fjärrstyrda stöldskyddssystemet kan du låsa lastbilen och aktivera larmet även när du inte är på plats. Vid ett eventuellt inbrottsförsök ljuder en siren med 105 dB(A).

Maximal körbarhet
I‑Shift är ett intelligent växlingssystem som sköter växlingen åt dig så att du kan koncentrera dig på vägen i stället.

Behagligt klimat
Den avancerade elektroniska klimatanläggningen övervakar och reglerar klimatet. Det ökar komforten i hytten och gör att föraren begår färre misstag.

Låg bullernivå
Den aerodynamiska utformningen, ljuddämpningen och isoleringen är bara några av de medel vi använt för att minimera buller- och stressnivåerna.

Läs mer om våra säkerhetsinnovationer

Se och bli sedd

En kampanj som visar vikten av att

Se och bli sedd

Läs mer och ladda ner utbildningsmaterialet
Stanna Titta Vinka

En lekfull utbildning i trafiksäkerhet

Stanna Titta Vinka

Läs mer och ladda ner utbildningsmaterial

Minskad skaderisk

Hur bra vi än är på att förebygga olyckor finns det ändå risk att de faktiskt inträffar. Därför fokuserar vi på att minimera skaderiskerna. Vi bygger lastbilar som är så säkra som möjligt för förare, passagerare och andra trafikanter.

Energiabsorberande hytt
Om lastbilen välter eller är med i en kollision framifrån förflyttas energin bakåt tack vare den förstärkta hyttkonstruktionen. Därigenom bibehålls ett tillräckligt stort överlevnadsutrymme inuti hytten.

Trepunktsbälte
Trepunktsbältet, som uppfunnits av Volvo, är ett smidigt bältessystem som håller föraren på plats när fordonets hastighet plötsligt minskar kraftigt eller om fordonet välter.

Krockkudde på förarplatsen
Vårt avancerade krockkuddesystem förhindrar att föraren slår i ratten, instrumentbrädan eller vindrutan vid en allvarlig kollision framifrån.

Främre underkörningsskydd
Vid kollision framifrån med en personbil bildas en 200 mm djup ramponeringszon som skyddar föraren och eventuella passagerare i bilen.

Aktiv farthållare med kollisionsvarningssystem
Ett intelligent förarstödsystem som använder radar för att hålla ett säkert avstånd till framförvarande fordon och varnar föraren om det finns risk för kollision.

Stretch brake
Bromsar släpet automatiskt och rätar upp ekipaget, vilket minskar risken för fällknivseffekt vid körning i nedförsbackar på halt underlag.

Utforska våra säkerhetsfunktioner

Sök efter en återförsäljare

Upplev säkerheten i verkligheten

Din lokala återförsäljare visar dig gärna hur alla säkerhetssystem fungerar och svarar på alla dina frågor.

Sök efter en återförsäljare